0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економіка тваринництва (ID:599673)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 7
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Ефективність виробництва продукції тваринництва Економіка скотарства 1. Визначити економічну ефективність виробництва молока в сільськогосподарському підприємстві Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Поголів'я корів, гол. 390 380 Валовий надій молока, ц 11850 12860 Витрати кормів, ц корм. од. 17775 17024 Затрати праці, тис. люд.-год. 105 108 Реалізовано молока, ц 8295 9012 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 1412 1562 Виручка, тис. грн 1440 1628 Економічна ефективність виробництва молока Удій молока від 1 корови, кг (валовий надій молока / поголів’я корів*100) Затрати праці на 1 ц молока, люд.-год. (затрати праці *1000 /валовий надій молока) Витрати кормів на 1 ц молока, ц к.од. (витрати кормів / валовий надій молока) Повна собівартість 1 ц молока, грн. (повна собівартість /валовий надій молока*1000) Ціна реалізації 1 ц, грн. (виручка / валовий надій молока *1000) Прибуток, грн: на 1 ц молока (ціна реалізації – повна собівартість 1 ц) на 1 корову ((виручка – повна собівартість) / поголів’я корів*1000) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 ц / собівартість 1 ц*100) 2. Визначити рівень інтенсивності, результат та економічну ефективність інтенсифікації виробництва молока у підприємстві. Показник Рік базисний Звітний Вихідні дані Поголів'я корів, гол. 360 390 Валовий надій молока, ц 19850 22860 Витрати виробництва, тис. грн. 5656 6825 Витрати кормів, ц корм. од. 23775 25024 Затрати праці, тис. люд.-год. 105 108 Реалізовано молока, ц 16295 19012 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 5920 7162 Виручка, тис. грн. 6355 7985 Розрахункові показники Рівень інтенсивності Виробничі витрати на 1 корову, грн. (витрати виробництва /поголів’я корів*1000) Витрати кормів на 1 корову, ц к.од. (витрати кормів / поголів’я корів) Затрати праці на 1 корову, люд.-год (затрати праці / поголів’я корів *1000) Результат інтенсифікації Удій молока від однієї корови, кг (валовий надій молока / поголів’я корів*100) Економічна ефективність інтенсифікації Затрати праці на 1 ц молока, люд.-год (затрати праці / валовий надій молока*1000) Витрати кормів на 1 ц молока, ц к.од. (витрати кормів/ валовий надій молока) Повна собівартість 1 ц молока, грн. (повна собівартість *1000/ валовий надій молока) Ціна реалізації 1 ц, грн. (виручка / валовий надій молока *1000) Прибуток, грн.: на 1 ц молока (ціна реалізації – повна собівартість 1 ц) на 1 корову ((виручка – повна собівартість реалізації)/ поголів’я корів *1000) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 ц / повна собівартість 1 ц *100) Окупність додаткових витрат, грн. (додаткові доходи / додаткові витрати = (7985-6355)/(7162-5920)) = 1,31 3. Визначити економічну ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Середньорічне поголів'я молодняку, гол. 725 710 Приріст живої маси, ц 1850 2046 Затрати праці, тис. люд.-год. 84 77 Витрати кормів, ц корм. од. 26210 27412 Реалізовано живої маси, ц 2034 2346 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 4589 5919 Виручка, тис. грн 3962 4272 Економічна ефективність виробництва яловичини Приріст 1 голови молодняку: середньодобовий, г (приріст живої маси*100*1000/середньорічне поголів’я/365) середньорічний, кг (приріст живої маси*100/ середньорічне поголів’я молодняку) Затрати праці на 1 ц приросту, люд.-год. (затрати праці*1000/приріст живої маси) Витрати кормів на 1 ц приросту, ц к.од. (витрати кормів / приріст живої маси) Повна собівартість 1 ц живої маси, грн (повна собівартість реалізації/ реалізовано живої маси* 1000) Ціна реалізації 1 ц живої маси, грн. (виручка*1000/ реалізовано живої маси) Прибуток, збиток (-), грн: на 1 ц живої маси (ціна реалізації 1 ц – повна собівартість 1 ц) на 1 голову молодняку ((виручка – повна собівартість реалізації)/ середньорічне поголів’я *1000) Рівень рентабельності, збитковості (-), % (прибуток на 1 ц/ повна собівартість 1 ц*100) Економіка свинарства 1. Визначити економічну ефективність виробництва свинини в сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Середньорічне поголів'я молодняку, гол. 3180 3960 Приріст живої маси, ц 1914 4296 Витрати кормів, ц корм. од. 29671 41552 Затрати праці, тис. люд.-год. 106 165 Реалізовано живої маси, ц 2408 3670 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 3120 5146 Виручено, тис. Грн 2936 5352 Економічна ефективність виробництва свинини Середньодобовий приріст 1 голови, г (приріст живої маси*100*1000/ середньорічне поголів’я молодняку /365) Затрати праці на 1 ц приросту, люд.-год. (затрати праці *1000/ приріст живої маси) Витрати кормів на 1 ц приросту, ц к.од. (витрати кормів / приріст живої маси) Повна собівартість 1 ц живої маси, грн (повна собівартість реалізованої продукції / реалізовано живої маси*1000) Ціна реалізації 1 ц живої маси, грн. (виручено / реалізовано живої маси*1000) Прибуток на 1 ц живої маси, грн (ціна реалізації 1 ц – повна собівартість 1 ц) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 ц/ повна собівартість 1 ц*100) 2. Визначте структура собівартості приросту свинини в сільськогосподарському підприємстві. Статті витрат 2016рік витрати всього, тис. грн в т.ч. на 1ц, грн (витрати всього/ 4296 ц) % Виробнича собівартість, всього 4919 у т.ч. прямі матеріальні витрати 3380 з них : корми 2455 Нафтопродукти 251 оплата послуг і робіт стор. організацій 167 решта матеріальних витрат 507 прямі витрати на оплату праці 831 ін. прямі витрати та загальновиробничі витрати – всього 708 з них: амортизація необоротних активів 221 відрахування на соціальні заходи 300 решта інших прямих витрат 187 Протягом року приріст живої маси свиней склав 4296 ц. 3. Визначити динаміку розвитку свинарства. Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. у % до 2014 р. Середньорічне поголів'я, гол. 3250 3170 3460 106,46 Середньодобовий приріст, г (приріст живої маси*100*1000/ середньорічне поголів’я/365) Приріст живої маси, ц 4389 4560 4720 Реалізовано живої маси, ц 4210 4670 4500 Рівень товарності, % (обсяг реалізації/ обсяг виробництва *100) 4. Які показники характеризують розвиток свинарства? а) підвищення продуктивності свинарства; б) підвищення рівня годівлі свиней; в) поліпшення структури стада; г) підвищення ціни реалізації продукції. 5. Показники рівня інтенсивності свинарства: а) виробничі витрати на одну основну свиноматку; б) виробничі витрати на 1ц приросту свиней; в) витрати кормів на 1ц приросту свиней; г) затрати праці на 1ц приросту свиней. 6. Показники результату інтенсифікації свинарства: а) обсяг виробництва свинини в господарстві; б) виробництво свинини на 100га ріллі; в) виробництво свинини на одну основну свиноматку; г) затрати праці на одну основну свиноматку. 7. Показники економічної ефективності інтенсифікації свинарства: а) вартість валової продукції на одну основну свиноматку; б) вартість валової продукції на одного середньорічного працівника; в) вартість валової продукції на 100га ріллі; г) обсяг виробництва свинини в господарстві. Задачі: Економіка птахівництва 1. Визначити економічну ефективність виробництва яєць у сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Поголів'я кур-несучок, тис. гол. 21 20 Виробництво яєць, тис. шт. 5775 6100 Затрати праці, тис. люд.-год. 21 21 Реалізовано яєць, тис. шт. 5630 5900 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 2928 4130 Виручка, тис. грн 3941 5074 Економічна ефективність виробництва яєць Середня несучість курки-несучки, шт. (виробництво яєць/ поголів’я кур - несучок) Затрати праці на 1 тис. яєць, люд.-год. (затрати праці*1000/ виробництво яєць) Повна собівартість 1 тис. яєць, грн. (повна собівартість реалізованої продукції / реалізовано яєць *1000) Ціна реалізації 1 тис. яєць, грн. (виручка *1000 / реалізовано яєць) Прибуток на 1 тис. яєць, грн. (ціна реалізації 1 тис.яєць – повна собівартість 1 тис.яєць) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 тис.яєць/ повна собівартість 1 тис.яєць*100) 2. Визначити економічну ефективність виробництва м'яса птиці в сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Середньорічне поголів'я молодняку, тис. гол. 12 14 Приріст живої маси, ц 1114 1792 Затрати праці, тис. люд.-год. 11 12 Реалізовано живої маси, ц 796 1428 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 690 1829 Виручка, тис. грн 726 1548 Економічна ефективність виробництва м¢яса птиці Середньодобовий приріст 1 голови, г (приріст живої маси*100*1000/ (середньорічне поголів’я молодняку* 1000)/365) Затрати праці на 1 ц приросту, люд.-год. (затрати праці/ приріст живої маси *1000) Повна собівартість 1 ц живої маси, грн (повна собівартість реалізації / реалізовано живої маси*1000) Ціна реалізації 1 ц живої маси, грн. (виручка *1000/ реалізовано живої маси) Прибуток, збиток (-) на 1 ц живої маси, грн. (ціна реалізації 1 ц – повна собівартість 1 ц) Рівень рентабельності, збитковості (-), % (прибуток на 1 ц / повна собівартість 1 ц*100) 3. Визначте структуру виробничої собівартості приросту м’яса птиці в сільськогосподарському підприємстві. Статті витрат 2016рік витрати всього, тис. грн в т.ч. на 1ц, грн (витрати всього / 3224) % Виробнича собівартість, всього 6353 у т.ч. прямі матеріальні витрати 4380 з них : корми 3155 Нафтопродукти 451 оплата послуг і робіт стор. організацій 132 решта матеріальних витрат 642 прямі витрати на оплату праці 1036 інші прямі витрати та загальновиробничі витрати – всього 937 з них: амортизація необоротних активів 420 відрахування на соціальні заходи 365 решта інших прямих витрат 152 Протягом року приріст живої маси свиней склав 3224 ц. 4. Які показники розвитку птахівництва? а) збільшення поголів’я птиці; б) підвищення годівлі птиці; в) підвищення ціни реалізації продукції; г) поліпшення структури стада. 5. Які показники характеризують економічну ефективність виробництва яєць? а) виручка від реалізації продукції; б) реалізовано яєць; в) рівень товарності; г) рівень рентабельності. 6. Які шляхи зниження собівартості яєць? а) зменшення витрат на одну курку-несучку; б) зменшення витрат кормів на одну курку-несучку; в) зниження собівартості кормів; г) підвищення рівня товарності. 7. Які фактори впливають на рівень цін реалізації яєць? а) продуктивність птиці; б) рівень рентабельності в) якість яєць. г) собівартість яєць;
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Ефективність виробництва продукції тваринництва Економіка скотарства 1. Визначити економічну ефективність виробництва молока в сільськогосподарському підприємстві Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Поголів'я корів, гол. 390 380 Валовий надій молока, ц 11850 12860 Витрати кормів, ц корм. од. 17775 17024 Затрати праці, тис. люд.-год. 105 108 Реалізовано молока, ц 8295 9012 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 1412 1562 Виручка, тис. грн 1440 1628 Економічна ефективність виробництва молока Удій молока від 1 корови, кг (валовий надій молока / поголів’я корів*100) Затрати праці на 1 ц молока, люд.-год. (затрати праці *1000 /валовий надій молока) Витрати кормів на 1 ц молока, ц к.од. (витрати кормів / валовий надій молока) Повна собівартість 1 ц молока, грн. (повна собівартість /валовий надій молока*1000) Ціна реалізації 1 ц, грн. (виручка / валовий надій молока *1000) Прибуток, грн: на 1 ц молока (ціна реалізації – повна собівартість 1 ц) на 1 корову ((виручка – повна собівартість) / поголів’я корів*1000) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 ц / собівартість 1 ц*100) 2. Визначити рівень інтенсивності, результат та економічну ефективність інтенсифікації виробництва молока у підприємстві. Показник Рік базисний Звітний Вихідні дані Поголів'я корів, гол. 360 390 Валовий надій молока, ц 19850 22860 Витрати виробництва, тис. грн. 5656 6825 Витрати кормів, ц корм. од. 23775 25024 Затрати праці, тис. люд.-год. 105 108 Реалізовано молока, ц 16295 19012 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 5920 7162 Виручка, тис. грн. 6355 7985 Розрахункові показники Рівень інтенсивності Виробничі витрати на 1 корову, грн. (витрати виробництва /поголів’я корів*1000) Витрати кормів на 1 корову, ц к.од. (витрати кормів / поголів’я корів) Затрати праці на 1 корову, люд.-год (затрати праці / поголів’я корів *1000) Результат інтенсифікації Удій молока від однієї корови, кг (валовий надій молока / поголів’я корів*100) Економічна ефективність інтенсифікації Затрати праці на 1 ц молока, люд.-год (затрати праці / валовий надій молока*1000) Витрати кормів на 1 ц молока, ц к.од. (витрати кормів/ валовий надій молока) Повна собівартість 1 ц молока, грн. (повна собівартість *1000/ валовий надій молока) Ціна реалізації 1 ц, грн. (виручка / валовий надій молока *1000) Прибуток, грн.: на 1 ц молока (ціна реалізації – повна собівартість 1 ц) на 1 корову ((виручка – повна собівартість реалізації)/ поголів’я корів *1000) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 ц / повна собівартість 1 ц *100) Окупність додаткових витрат, грн. (додаткові доходи / додаткові витрати = (7985-6355)/(7162-5920)) = 1,31 3. Визначити економічну ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Середньорічне поголів'я молодняку, гол. 725 710 Приріст живої маси, ц 1850 2046 Затрати праці, тис. люд.-год. 84 77 Витрати кормів, ц корм. од. 26210 27412 Реалізовано живої маси, ц 2034 2346 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 4589 5919 Виручка, тис. грн 3962 4272 Економічна ефективність виробництва яловичини Приріст 1 голови молодняку: середньодобовий, г (приріст живої маси*100*1000/середньорічне поголів’я/365) середньорічний, кг (приріст живої маси*100/ середньорічне поголів’я молодняку) Затрати праці на 1 ц приросту, люд.-год. (затрати праці*1000/приріст живої маси) Витрати кормів на 1 ц приросту, ц к.од. (витрати кормів / приріст живої маси) Повна собівартість 1 ц живої маси, грн (повна собівартість реалізації/ реалізовано живої маси* 1000) Ціна реалізації 1 ц живої маси, грн. (виручка*1000/ реалізовано живої маси) Прибуток, збиток (-), грн: на 1 ц живої маси (ціна реалізації 1 ц – повна собівартість 1 ц) на 1 голову молодняку ((виручка – повна собівартість реалізації)/ середньорічне поголів’я *1000) Рівень рентабельності, збитковості (-), % (прибуток на 1 ц/ повна собівартість 1 ц*100) Економіка свинарства 1. Визначити економічну ефективність виробництва свинини в сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Середньорічне поголів'я молодняку, гол. 3180 3960 Приріст живої маси, ц 1914 4296 Витрати кормів, ц корм. од. 29671 41552 Затрати праці, тис. люд.-год. 106 165 Реалізовано живої маси, ц 2408 3670 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 3120 5146 Виручено, тис. Грн 2936 5352 Економічна ефективність виробництва свинини Середньодобовий приріст 1 голови, г (приріст живої маси*100*1000/ середньорічне поголів’я молодняку /365) Затрати праці на 1 ц приросту, люд.-год. (затрати праці *1000/ приріст живої маси) Витрати кормів на 1 ц приросту, ц к.од. (витрати кормів / приріст живої маси) Повна собівартість 1 ц живої маси, грн (повна собівартість реалізованої продукції / реалізовано живої маси*1000) Ціна реалізації 1 ц живої маси, грн. (виручено / реалізовано живої маси*1000) Прибуток на 1 ц живої маси, грн (ціна реалізації 1 ц – повна собівартість 1 ц) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 ц/ повна собівартість 1 ц*100) 2. Визначте структура собівартості приросту свинини в сільськогосподарському підприємстві. Статті витрат 2016рік витрати всього, тис. грн в т.ч. на 1ц, грн (витрати всього/ 4296 ц) % Виробнича собівартість, всього 4919 у т.ч. прямі матеріальні витрати 3380 з них : корми 2455 Нафтопродукти 251 оплата послуг і робіт стор. організацій 167 решта матеріальних витрат 507 прямі витрати на оплату праці 831 ін. прямі витрати та загальновиробничі витрати – всього 708 з них: амортизація необоротних активів 221 відрахування на соціальні заходи 300 решта інших прямих витрат 187 Протягом року приріст живої маси свиней склав 4296 ц. 3. Визначити динаміку розвитку свинарства. Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. у % до 2014 р. Середньорічне поголів'я, гол. 3250 3170 3460 106,46 Середньодобовий приріст, г (приріст живої маси*100*1000/ середньорічне поголів’я/365) Приріст живої маси, ц 4389 4560 4720 Реалізовано живої маси, ц 4210 4670 4500 Рівень товарності, % (обсяг реалізації/ обсяг виробництва *100) 4. Які показники характеризують розвиток свинарства? а) підвищення продуктивності свинарства; б) підвищення рівня годівлі свиней; в) поліпшення структури стада; г) підвищення ціни реалізації продукції. 5. Показники рівня інтенсивності свинарства: а) виробничі витрати на одну основну свиноматку; б) виробничі витрати на 1ц приросту свиней; в) витрати кормів на 1ц приросту свиней; г) затрати праці на 1ц приросту свиней. 6. Показники результату інтенсифікації свинарства: а) обсяг виробництва свинини в господарстві; б) виробництво свинини на 100га ріллі; в) виробництво свинини на одну основну свиноматку; г) затрати праці на одну основну свиноматку. 7. Показники економічної ефективності інтенсифікації свинарства: а) вартість валової продукції на одну основну свиноматку; б) вартість валової продукції на одного середньорічного працівника; в) вартість валової продукції на 100га ріллі; г) обсяг виробництва свинини в господарстві. Задачі: Економіка птахівництва 1. Визначити економічну ефективність виробництва яєць у сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Поголів'я кур-несучок, тис. гол. 21 20 Виробництво яєць, тис. шт. 5775 6100 Затрати праці, тис. люд.-год. 21 21 Реалізовано яєць, тис. шт. 5630 5900 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 2928 4130 Виручка, тис. грн 3941 5074 Економічна ефективність виробництва яєць Середня несучість курки-несучки, шт. (виробництво яєць/ поголів’я кур - несучок) Затрати праці на 1 тис. яєць, люд.-год. (затрати праці*1000/ виробництво яєць) Повна собівартість 1 тис. яєць, грн. (повна собівартість реалізованої продукції / реалізовано яєць *1000) Ціна реалізації 1 тис. яєць, грн. (виручка *1000 / реалізовано яєць) Прибуток на 1 тис. яєць, грн. (ціна реалізації 1 тис.яєць – повна собівартість 1 тис.яєць) Рівень рентабельності, % (прибуток на 1 тис.яєць/ повна собівартість 1 тис.яєць*100) 2. Визначити економічну ефективність виробництва м'яса птиці в сільськогосподарському підприємстві. Показник Рік базисний звітний Вихідні дані Середньорічне поголів'я молодняку, тис. гол. 12 14 Приріст живої маси, ц 1114 1792 Затрати праці, тис. люд.-год. 11 12 Реалізовано живої маси, ц 796 1428 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн 690 1829 Виручка, тис. грн 726 1548 Економічна ефективність виробництва м¢яса птиці Середньодобовий приріст 1 голови, г (приріст живої маси*100*1000/ (середньорічне поголів’я молодняку* 1000)/365) Затрати праці на 1 ц приросту, люд.-год. (затрати праці/ приріст живої маси *1000) Повна собівартість 1 ц живої маси, грн (повна собівартість реалізації / реалізовано живої маси*1000) Ціна реалізації 1 ц живої маси, грн. (виручка *1000/ реалізовано живої маси) Прибуток, збиток (-) на 1 ц живої маси, грн. (ціна реалізації 1 ц – повна собівартість 1 ц) Рівень рентабельності, збитковості (-), % (прибуток на 1 ц / повна собівартість 1 ц*100) 3. Визначте структуру виробничої собівартості приросту м’яса птиці в сільськогосподарському підприємстві. Статті витрат 2016рік витрати всього, тис. грн в т.ч. на 1ц, грн (витрати всього / 3224) % Виробнича собівартість, всього 6353 у т.ч. прямі матеріальні витрати 4380 з них : корми 3155 Нафтопродукти 451 оплата послуг і робіт стор. організацій 132 решта матеріальних витрат 642 прямі витрати на оплату праці 1036 інші прямі витрати та загальновиробничі витрати – всього 937 з них: амортизація необоротних активів 420 відрахування на соціальні заходи 365 решта інших прямих витрат 152 Протягом року приріст живої маси свиней склав 3224 ц. 4. Які показники розвитку птахівництва? а) збільшення поголів’я птиці; б) підвищення годівлі птиці; в) підвищення ціни реалізації продукції; г) поліпшення структури стада. 5. Які показники характеризують економічну ефективність виробництва яєць? а) виручка від реалізації продукції; б) реалізовано яєць; в) рівень товарності; г) рівень рентабельності. 6. Які шляхи зниження собівартості яєць? а) зменшення витрат на одну курку-несучку; б) зменшення витрат кормів на одну курку-несучку; в) зниження собівартості кормів; г) підвищення рівня товарності. 7. Які фактори впливають на рівень цін реалізації яєць? а) продуктивність птиці; б) рівень рентабельності в) якість яєць. г) собівартість яєць;