0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Світові фінансові кризи в умовах глобалізації (ID:611118)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 29
Рік виконання: 2022
Вартість: 700
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП ............................................................................................................... 3-4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ ..................................................................................................................... 1.1. Поняття фінансових криз та їх види .......................................................... 5-8 1.2. Причини виникнення фінансових криз ................................................... 9-10 1.3. Сучасні підходи до типологізації світових фінансових криз............... 11-12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СИГНАЛИ СВІТОВИХ КРИЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ............................................................................................. 2.1. Історичний досвід розвитку світових фінансових криз........................ 13-16 2.2.Основні сигнали попередження світових фінансових криз………… 17-20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВИХ КРИЗ………………………………………………………………………… 21-25 ВИСНОВКИ ................................................................................................... 26-27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .........................................……. 28-29
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Головною умовою функціонування світової економіки виступає глобальний фінансовий ринок, оскільки він забезпечує свободу пересування капіталів та фінансових активів у міжнародному масштабі. Глобалізація світових фінансових ринків забезпечує фінансово-економічну стабільність країни за рахунок результативного застосування реальних інвестиційних потоків, наслідком чого є взаємозв’язок країн, що призводить до трансформації функціонування фінансових ринків. Подальша фінансова глобалізація сприяє поширенню періодів світової фінансової нестабільності, що обумовлює необхідність їх постійного моніторингу, системного вивчення та аналізу. Тому своєчасне виявлення передкризових факторів та формування дієвого запобіжного інструментарію дозволить зменшити негативні наслідки світових фінансових криз. Питанням причин виникнення фінансових криз, етапів їх розвитку, впливу на окремі країни присвячено багато досліджень світової економічної спільноти. Цю проблему розглядають Г. Мінскі, М. Фрідмен, М. Бордо, Р. Дорнбуш, Р. Мандела, С. Фішер та ін. Серед вітчизняних економістів необхідно виділити дослідження Є. Боброва, Н. Бударіної, О. Василика, С. Мочерного, К. Рудого, В. Попова, О. Струка, О. Барановського, А. Гальчинського, В. Геєця, Д. Полотенко та ін. Об’єкт курсової роботи – процеси зародження та прояву фінансових криз у світовій економічній системі. Предметом курсової роботи є умови, характер та особливості глобальної фінансової кризи та система антикризових урядових заходів. Мета і завдання курсової роботи. Метою роботи є дослідження процесів зародження та прояву фінансових криз, характеру й особливостей глобальної фінансової кризи та системи антикризових урядових заходів. Для досягнення мети поставлені такі завдання: • розкрити поняття та види фінансових криз у світовій економіці; • дослідити причини виникнення фінансових криз; • розглянути сучасні підходи до типологізації світових фінансових криз; • проаналізувати сигнали світових криз як елемент їх попередження; • розробити шляхи щодо подолання наслідків фінансових криз. Структура курсової роботи відображає мету, завдання та основні напрями дослідження. Робота складається зі вступу, 3 розділів, які об’єднують 5 підрозділів, висновків та списку використаних джерел – 17 найменувань.