0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Доходи населення і їх структура (ID:624592)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 36
Рік виконання: 2015
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
Вступ………………………………………………………………….........................................................................……...3 1. Сутність, джерела та принципи формування доходів населення…….....5 2. Розподіл доходів: диференціації доходів та причини нерівності……....13 3. Структура доходів населення в розвинутих країнах світу та в Україні: порівняльний аналіз……………………………………………………....................................................……23 Висновки………………………………………………………………...................................................................……33 Список літератури……………………………………………........................................................…………….35
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Доходи населення відіграють дуже значну роль для кожної людини, оскільки є безпосереднім джерелом задоволення її необмежених потреб. Нерідко доходи більшості населення бувають дуже низькими. У зв’язку з цим виникає соціальна напруженість у суспільстві, подоланням якої займається держава. Чим більші доходи, тим краща економічна ситуація у країні. Через це регулювання доходів, зарплати є частиною політики кожної держави. Тому доходи населення і побудову джерела формування відіграють важливу роль у державі, проте проблеми, із нею пов’язані, вимагають якнайшвидшого вирішення. Саме тому ця тема актуальна за будь-яких обставин у країні, незалежно від її економічного ладу. Мета дослідження. Метою роботи є теоретичне дослідження сутності доходів населення, формування та їх розподіл. Мета обумовила вирішення наступних завдань: 1) визначити джерела і структуру доходів населення; 2) розкрити і проаналізувати причини сучасної диференціації доходів населення України; 3) зробити структурний аналіз доходів населення в Україні; 4) порівняти динаміку доходів України з іншими країнами. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження представленої курсової роботи виступають процес формування доходів населення. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади і науково-методичне забезпечення механізму формування доходів. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є теоретичні напрацювання вітчизняної та світової економічної науки, концептуальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені дослідженню трудових доходів та доходів населення загалом. У процесі дослідження залежно від його цілей і задач використовувалися наступні методи дослідження та аналізу економічних процесів: - монографічний; - аналітичний; - економетричний; - статистичний; - порівняльний; - прогнозуючий; - дедуктивний; - індуктивний; - методи аналізу та синтезу. Курсова робота складається з трьох розділів, в яких послідовно розглядається визначена проблема. 1. Структура доходів населення і джерела їх формування. Розмір доходів населення, їх розподіл безпосередньо впливають на формування, розвиток і використання трудового потенціалу суспільства. Високорозвинуті країни з високими доходами населення та помірною їх диференціацією, як правило, мають потужний трудовий потенціал (Канада, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Японія, Німеччина та ін.). Проблеми доходів і рівня життя населення посідають провідне місце у системі управління трудовим потенціалом суспільства. Саме тому необхідно розглянути їх джерела, структуру, види тощо. Доходи населення — це сукупність грошових коштів та натураль¬них надходжень, спрямованих на підтримку фізичного, морального, економічного та інтелектуального стану людини і на задоволення їх потреб. Вони формуються за рахунок оплати, виплати соціальних фондів (регіональних, місцевих, а також фондів споживання підприємств і організацій), підприємницьких доходів, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, доходів від інших джерел. Види доходів подано на рис. 1.1. Залежно від форми отримання розрізняють грошові та натуральні доходи. Формування грошових доходів здійснюється за рахунок оплати праці працівників, виплати із соціальних фондів, підприємницьких доходів, доходів від власності, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, інших доходів (аліментів, гонорарів, благодійної допомоги тощо). Грошові доходи поділяються на загальні й чисті.