0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Реферат з Соціальної економіки на тему " Людина у системі відносин власності" (ID:675766)

Тип роботи: реферат
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 23
Рік виконання: 2021
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….2. Розділ 1. Еволюція відносин власності…………………………………………3. Розділ 2. Форми власності………………………………………………………..5. Розділ 3. Економічна теорія прав власності……………………………………9. Розділ 4. Індивідуальна власність як вихідна ланка відносин власності…11. Розділ 5. Новітні тенденції в розвитку відносин власності…………………13. Висновок…………………………………………………………………………19. Використана література…………………………………………………………20.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Еволюція відносин власності. Історично першим типом власності , з якого почався розвиток людського суспільства і який тисячоліття панував у ньому, була усуспільнена ( колективна ) власність спочатку у формі племінної (матріархат, патріархат), а потім общинної ( сільська й міська корпоративна ) власності. Низький рівень розвитку продуктивних сил зумовлював той факт, що люди спільно ( колективами) добували засоби існування. Згодом розвиток продуктивних сил, вдосконалення самої людини , зміни умов її життя приводять до формування нового типу власності — приватної. Усуспільнена ( колективна) власність трансформується в свій різновид — державну власність. Ці два типи власності ( суспільна і приватна) на різних етапах історичного розвитку суспільства виступали у найрізноманітніших формах, відображаючи соціально-економічну природу пануючого суспільного ладу. На перших етапах свого розвитку людство використовує колективні форми власності. Поява можливості індивідуального виживання ( на основі подальшого розвитку продуктивних сил ) породжує приватну власність. Приватна власність на засоби виробництва була історично першим типом власності, який породив право індивідуального розпорядження товаровиробників продуктами своєї праці і їх економічне відокремлення ( на цій основі ) один від одного й від суспільного виробництва. Це в поєднанні з суспільним поділом праці, стало вирішальною умовою формування ринкової економіки. Державна власність у цю епоху ототожнювалась з власністю можновладців (фараонів, царів, королів тощо). Її суспільні функції були вкрай обмежені й зводилися в основному до утримання армії й апарату адміністративного управління. Проте зростання масштабів виробництва та його ускладнення, абсолютне збільшення населення на планеті та зростання його потреб породили ряд нових проблем економічного, соціального, екологічного суспільного характеру. Виявилося, що класична (особиста) приватна власність і основана на ній ринкова економіка не спроможна розв’язати ці проблеми. У зв’язку з цим починають виникати й набувати все більшого значення нові форми приватної власності, які передбачають перехід від індивідуальної до усуспільненої приватної власності: акціонерна, колективна, групова пайова тощо. А державна власність своїми джерелами й функціями набуває теж все більш суспільного характеру. Тобто починає діяти не лише в інтересах певних верств суспільства, а в інтересах більшості його членів. Суть власності знаходить свій вираз в її функціях. Важливою функцією власності є функція управління суспільним виробництвом. Особливістю управління в Україні є те, що воно здійснюється на основі демократизації народного господарства. Найважливіший шлях розвитку управління — це перехід до самоуправління народу, для народу. Для цього необхідно створити такі умови: трудящі повинні бути основними власниками засобів виробництва; вони повинні самі розпоряджатися суспільним надбанням; їх добробут повинен залежати від трудового вкладу в спільне виробництво. Поява нових видів власності в умовах плюралізму, їх функціонування об’єктивно породжує і посилює таку функцію власності, як необхідність конкурентної боротьби між різними формами суспільного виробництва. Конкуренція ведеться за якість товарів і послуг, рівень витрат і цін, за гроші споживача, за ринки збуту тощо. Вона виступає тим механізмом, який є найважливішим елементом здорової економіки, дійовим важелем її спонтанного розвитку. Система відносин власності породжує таку її функцію, як потреба обміну діяльності людей в різних формах: обмін досвідом, професійною майстерністю, науково-технічними досягненнями, ідеями, товарами, послугами. Ці форми обміну діяльності людей сприяють боротьбі працівників за зростання продуктивності суспільної праці. Соціальна справедливість в суспільстві — найважливіша функція власності. Соціальна справедливість в суспільстві не має нічого спільного із зрівнялівкою. Суть її полягає в тому, що власник капіталу, землі, інтелекту, цінних паперів за їх використання повинен мати матеріальну винагороду, дохід. Поява нових видів, підвидів, різновидів власності вказує на появу нових суб’єктів господарювання, а значить — нових власників. Чим більше в суспільстві власників як господарюючих суб’єктів, тим більше умов для неможливості присвоєння результатів чужої праці. В цьому суть соціальної справедливості.