0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

id-1011-014 Задачі (ID:691008)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 20
Рік виконання: 2022
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 4 (cт.4) Визначити планову чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства, якщо за звітний рік чисельність склала 120 чол., обсяг виробництва – 220 тис. грн. На плановий рік передбачено збільшити обсяг виробництва на 1,5 тис. грн., а продуктивність праці збільшити на одного працівника на 55 грн. Завдання 4 (ст. 5) На підприємстві «Драгобрат» обсяг реалізованої продукції за звітний рік становив 2715 тис. грн., середньорічна вартість основних засобів – 785 тис. грн. Наступного року обсяг реалізації збільшився на 20%, а середньорічна вартість основних засобів – на 9%. Визначити, як зміниться рівень фондовіддачі наступного року порівняно зі звітним. Завдання 3 (ст. 6) Виробнича фірма «Галактика» вважає за доцільне придбати ліцензію на право користування технологічними розробками. Прогнозований річний обсяг виробництва продукції – 1500 одиниць виробів. Очікувана собівартість одиниці продукції за власною технологією виробництва складає 900 грн., а виробу, виготовленого на основі ліцензії менша на 25%. Нормативна рентабельність продукції, що включається в продажну ціну, дорівнює 15%. Визначити граничну (економічно виправдану) ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 70% річного валового прибутку, одержуваного від виробництва виробів на основі дозвільної ліцензії. Завдання 6 (ст. 7) У звітному році мале підприємство «Автосервіс» надало послуг власникам легкових автомобілів на суму 120 тис. грн. при середньорічній сумі оборотних коштів 8680 грн. Для задоволення попиту мале підприємство в наступному році має намір збільшити обсяг наданих послуг на 15%, а оборотність оборотних коштів прискорити на 18%. Розрахувати потребу малого підприємства в оборотних коштах та можливу суму їх вивільнення за рахунок збільшення коефіцієнта оборотності. Завдання 2 (ст 8) Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового заводу, якщо відомі такі дані (табл. 2) Таблиця 2 Вихідні дані для визначення доцільності вкладання інвестицій в нове будівництво Показники 1. Обсяг випуску продукції, одиниць 150 2. Гуртова ціна 1 одиниці виробу, грн. 230 3. Собівартість 1 одиниці виробу, грн. 180 4. Обсяг капітальних вкладень, млн. грн. 15,2 5. Вартість виробничих фондів, млн. грн. 13,5 Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень – 0,15. Завдання 3 (ст. 9) На автомобільному заводі «Нива» змонтовано нову автоматичну лінію складання кузова легкового автомобіля. Це дало можливість використати у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих деталей, яка забезпечує істотне підвищення продуктивності праці та зниження поточних валових витрат. Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виготовлення (собівартість) одиниці продукції зменшились з 13670 до 13530 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 14200 грн. Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 125 тис. кузовів щороку. В її придбання та введення в дію вкладено 762800 тис. грн. інвестицій. Обґрунтувати економічну доцільність застосування нової технології зварювання кузова легкового автомобіля, розрахувавши: 1) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) реалізації технологічного проекту; 2) строк окупності капітальних вкладень; 3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії. Завдання 2 (ст. 10) Визначити вихідну і середньорічну потужність підприємства, а також можливий обсяг випуску продукції, якщо на початок планового періоду виробнича потужність становила 420 млн. грн. Реконструкція завершиться на початку травня, яка збільшить виробничу потужність на 23 млн. грн., а у жовтні передбачено ввести фонди, що зменшать потужність на 18 млн. грн. Коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,91. Завдання 3 (ст. 14) Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі, використовуючи такі дані: - річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А – 550 шт., Б – 730 шт., В – 600 шт.; - гуртова ціна за виріб А – 100 грн., Б – 1800 грн., В – 1200 грн.; - залишки готової продукції на складах на початок планового року – 2530 тис. грн.; - залишки нереалізованої продукції на кінець року – 4880 тис. грн.; - вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді – 1700 тис. грн. Завдання 4 (ст. 14) Обсяг основної продукції виробничого підприємства «Ракурс» у звітному році має скласти 52000 тис. грн., послуги промислового характеру – 4800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів становитиме 5400 тис. грн., з яких 50% буде використано для власного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року склав 3900 тис. грн., а на початок – 3200 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складі на початок звітного періоду складуть 8200 тис. грн., а на кінець цього ж періоду – 3700 тис. грн. Визначити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних затрат і сума амортизаційних відрахувань має скласти 55% товарної продукції. Завдання 7 (ст. 15) Виробнича програма підприємства на плановий період визначена в обсязі 4260 тис. грн., що на 25% більше, ніж у базовому періоді. Виробіток на одного працівника у базовому періоді становив 88750 грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 8 чол. Визначити відсоток зростання продуктивності праці на підприємстві за плановий період, а також чисельність працівників у плановому періоді. Завдання 8 (ст. 15) Розрахувати місячну заробітну плату робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці. Загальний відпрацьований час – 22 дні, норма виробітку за зміну встановлена на рівні 1100 шт. виробів, тривалість зміни – 8,2 год. За місяць робітник виготовив 27500 шт. виробів. При високій якості робіт за 100% виконання норм виробітку нараховується премія 20%, за кожен процент перевиконання плану – 1,5%. Умови преміювання дотримано. Завдання 8 (ст. 16) Обсяг реалізації продукції приватного підприємства «Козацький курінь» з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 15600 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 25 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції – 10 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 70000 грн. Обчислити: 1) точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків; 2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10% і постійних витрат – на 20000 грн. Завдання 10 (ст.17) Компанія «Інтеркобо» здійснює комерційну діяльність із виготовлення олії та шротів і реалізовує ці продукти на зовнішньому та внутрішньому ринках. За розрахунковий рік компанія організувала виробництво 3540 т соняшникової олії і 2433 т шроту. Валові витрати на виробництво олії та шроту становили 4857,9 тис. грн. Олія соняшникова спрямовується на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 1 т олії — 28678,0 грн. (без ПДВ). Шроти реалізуються на внутрішньому ринку сільським споживачам за ціною 315 грн. за 1 т (у тому числі ПДВ становить 20% від оптової ціни підприємства). Ставка податку (платежів у бюджет) дорівнює 25% від одержаного прибутку. Обчислити: 1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяльності компанії «Інтеркобо»; 2) рентабельність продукції (за валовим і чистим прибутком). Завдання 1 (ст. 19) Виробничо-комерційна компанія «Піраміда» на кінець звітного року мала показники балансу своєї діяльності, наведені у таблиці 1, при цьому обсяг реалізації продукції за рік становив 250 млн. грн. Таблиця 1 Баланс виробничо-комерційної компанії «Піраміда» Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн. на початок року на кінець року на початок року на кінець року І. Необоротні активи 32430 59920 І. Власний капітал 94160 166150 ІІ. Оборотні активи 96840 152540 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів У тому числі: ІІІ. Довгострокові зобов’язання 7000 8300 Виробничі запаси 52120 108390 ІV. Поточні зобов’язання 29230 39220 Незавершене виробництво 380 1790 У тому числі: Готова продукція 15690 2860 Короткострокові кредити 12550 16020 Дебіторська заборгованість 25810 34670 Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов’язання і пасиви 16680 23200 Короткострокові фінансові вкладення 2200 3000 V. Доходи майбутніх періодів - - Грошові кошти 640 1830 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 1120 1210 БАЛАНС 130390 213670 БАЛАНС 130390 213670 Розрахувати величину інтегрального показника за системою Альтмана та дійти висновку щодо ймовірності банкрутства компанії «Піраміда» Завдання 2 (ст. 19) Визначити схильність підприємства харчової промисловості до банкрутства за допомогою чотирьохфакторної моделі Іркутської державної економічної академії (модель R), яка має наступний вигляд: R = 8,38 · К1 + К2 + 0,054 · К3 + 0,63 · К4 де К1 – оборотний капітал : активи; К2 – чистий прибуток : власний капітал; К3 – виручка від реалізації : активи; К4 – чистий прибуток : операційні витрати. Загальна оцінка ймовірності банкрутства визначається за допомогою таблиці 2 Таблиця 2 Загальна оцінка ймовірності банкрутства підприємств харчової промисловості Значення R Імовірність банкрутства, % Менше 0,5 Максимальна (90 – 100) 0,5 – 1,7 Висока (60 – 80) 1,8 – 3,1 Середня (35 – 50) 3,2 – 4,2 Низька (15 -20) Більше 4,2 Мінімальна (до 10) Вихідні дані (тис. грн.): сума власного капіталу на кінець року – 46820, сума оборотного капіталу на кінець року – 26195, сума активів на кінець року – 64467, сума чистого прибутку за рік – 6344, виручка від реалізації продукції за рік – 158560, операційні витрати за рік – 117920. Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (093) 101 84 01 Юлія Василівна
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання 4 (cт.4) Визначити планову чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства, якщо за звітний рік чисельність склала 120 чол., обсяг виробництва – 220 тис. грн. На плановий рік передбачено збільшити обсяг виробництва на 1,5 тис. грн., а продуктивність праці збільшити на одного працівника на 55 грн. Завдання 4 (ст. 5) На підприємстві «Драгобрат» обсяг реалізованої продукції за звітний рік становив 2715 тис. грн., середньорічна вартість основних засобів – 785 тис. грн. Наступного року обсяг реалізації збільшився на 20%, а середньорічна вартість основних засобів – на 9%. Визначити, як зміниться рівень фондовіддачі наступного року порівняно зі звітним. Завдання 3 (ст. 6) Виробнича фірма «Галактика» вважає за доцільне придбати ліцензію на право користування технологічними розробками. Прогнозований річний обсяг виробництва продукції – 1500 одиниць виробів. Очікувана собівартість одиниці продукції за власною технологією виробництва складає 900 грн., а виробу, виготовленого на основі ліцензії менша на 25%. Нормативна рентабельність продукції, що включається в продажну ціну, дорівнює 15%. Визначити граничну (економічно виправдану) ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 70% річного валового прибутку, одержуваного від виробництва виробів на основі дозвільної ліцензії. Завдання 6 (ст. 7) У звітному році мале підприємство «Автосервіс» надало послуг власникам легкових автомобілів на суму 120 тис. грн. при середньорічній сумі оборотних коштів 8680 грн. Для задоволення попиту мале підприємство в наступному році має намір збільшити обсяг наданих послуг на 15%, а оборотність оборотних коштів прискорити на 18%. Розрахувати потребу малого підприємства в оборотних коштах та можливу суму їх вивільнення за рахунок збільшення коефіцієнта оборотності. Завдання 2 (ст 8) Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового заводу, якщо відомі такі дані (табл. 2) Таблиця 2 Вихідні дані для визначення доцільності вкладання інвестицій в нове будівництво Показники 1. Обсяг випуску продукції, одиниць 150 2. Гуртова ціна 1 одиниці виробу, грн. 230 3. Собівартість 1 одиниці виробу, грн. 180 4. Обсяг капітальних вкладень, млн. грн. 15,2 5. Вартість виробничих фондів, млн. грн. 13,5 Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень – 0,15. Завдання 3 (ст. 9) На автомобільному заводі «Нива» змонтовано нову автоматичну лінію складання кузова легкового автомобіля. Це дало можливість використати у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих деталей, яка забезпечує істотне підвищення продуктивності праці та зниження поточних валових витрат. Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виготовлення (собівартість) одиниці продукції зменшились з 13670 до 13530 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 14200 грн. Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 125 тис. кузовів щороку. В її придбання та введення в дію вкладено 762800 тис. грн. інвестицій. Обґрунтувати економічну доцільність застосування нової технології зварювання кузова легкового автомобіля, розрахувавши: 1) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) реалізації технологічного проекту; 2) строк окупності капітальних вкладень; 3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії. Завдання 2 (ст. 10) Визначити вихідну і середньорічну потужність підприємства, а також можливий обсяг випуску продукції, якщо на початок планового періоду виробнича потужність становила 420 млн. грн. Реконструкція завершиться на початку травня, яка збільшить виробничу потужність на 23 млн. грн., а у жовтні передбачено ввести фонди, що зменшать потужність на 18 млн. грн. Коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,91. Завдання 3 (ст. 14) Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі, використовуючи такі дані: - річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А – 550 шт., Б – 730 шт., В – 600 шт.; - гуртова ціна за виріб А – 100 грн., Б – 1800 грн., В – 1200 грн.; - залишки готової продукції на складах на початок планового року – 2530 тис. грн.; - залишки нереалізованої продукції на кінець року – 4880 тис. грн.; - вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді – 1700 тис. грн. Завдання 4 (ст. 14) Обсяг основної продукції виробничого підприємства «Ракурс» у звітному році має скласти 52000 тис. грн., послуги промислового характеру – 4800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів становитиме 5400 тис. грн., з яких 50% буде використано для власного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року склав 3900 тис. грн., а на початок – 3200 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складі на початок звітного періоду складуть 8200 тис. грн., а на кінець цього ж періоду – 3700 тис. грн. Визначити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних затрат і сума амортизаційних відрахувань має скласти 55% товарної продукції. Завдання 7 (ст. 15) Виробнича програма підприємства на плановий період визначена в обсязі 4260 тис. грн., що на 25% більше, ніж у базовому періоді. Виробіток на одного працівника у базовому періоді становив 88750 грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 8 чол. Визначити відсоток зростання продуктивності праці на підприємстві за плановий період, а також чисельність працівників у плановому періоді. Завдання 8 (ст. 15) Розрахувати місячну заробітну плату робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці. Загальний відпрацьований час – 22 дні, норма виробітку за зміну встановлена на рівні 1100 шт. виробів, тривалість зміни – 8,2 год. За місяць робітник виготовив 27500 шт. виробів. При високій якості робіт за 100% виконання норм виробітку нараховується премія 20%, за кожен процент перевиконання плану – 1,5%. Умови преміювання дотримано. Завдання 8 (ст. 16) Обсяг реалізації продукції приватного підприємства «Козацький курінь» з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 15600 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 25 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції – 10 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 70000 грн. Обчислити: 1) точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків; 2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10% і постійних витрат – на 20000 грн. Завдання 10 (ст.17) Компанія «Інтеркобо» здійснює комерційну діяльність із виготовлення олії та шротів і реалізовує ці продукти на зовнішньому та внутрішньому ринках. За розрахунковий рік компанія організувала виробництво 3540 т соняшникової олії і 2433 т шроту. Валові витрати на виробництво олії та шроту становили 4857,9 тис. грн. Олія соняшникова спрямовується на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 1 т олії — 28678,0 грн. (без ПДВ). Шроти реалізуються на внутрішньому ринку сільським споживачам за ціною 315 грн. за 1 т (у тому числі ПДВ становить 20% від оптової ціни підприємства). Ставка податку (платежів у бюджет) дорівнює 25% від одержаного прибутку. Обчислити: 1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяльності компанії «Інтеркобо»; 2) рентабельність продукції (за валовим і чистим прибутком). Завдання 1 (ст. 19) Виробничо-комерційна компанія «Піраміда» на кінець звітного року мала показники балансу своєї діяльності, наведені у таблиці 1, при цьому обсяг реалізації продукції за рік становив 250 млн. грн. Таблиця 1 Баланс виробничо-комерційної компанії «Піраміда» Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн. на початок року на кінець року на початок року на кінець року І. Необоротні активи 32430 59920 І. Власний капітал 94160 166150 ІІ. Оборотні активи 96840 152540 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів У тому числі: ІІІ. Довгострокові зобов’язання 7000 8300 Виробничі запаси 52120 108390 ІV. Поточні зобов’язання 29230 39220 Незавершене виробництво 380 1790 У тому числі: Готова продукція 15690 2860 Короткострокові кредити 12550 16020 Дебіторська заборгованість 25810 34670 Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов’язання і пасиви 16680 23200 Короткострокові фінансові вкладення 2200 3000 V. Доходи майбутніх періодів - - Грошові кошти 640 1830 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 1120 1210 БАЛАНС 130390 213670 БАЛАНС 130390 213670 Розрахувати величину інтегрального показника за системою Альтмана та дійти висновку щодо ймовірності банкрутства компанії «Піраміда» Завдання 2 (ст. 19) Визначити схильність підприємства харчової промисловості до банкрутства за допомогою чотирьохфакторної моделі Іркутської державної економічної академії (модель R), яка має наступний вигляд: R = 8,38 · К1 + К2 + 0,054 · К3 + 0,63 · К4 де К1 – оборотний капітал : активи; К2 – чистий прибуток : власний капітал; К3 – виручка від реалізації : активи; К4 – чистий прибуток : операційні витрати. Загальна оцінка ймовірності банкрутства визначається за допомогою таблиці 2 Таблиця 2 Загальна оцінка ймовірності банкрутства підприємств харчової промисловості Значення R Імовірність банкрутства, % Менше 0,5 Максимальна (90 – 100) 0,5 – 1,7 Висока (60 – 80) 1,8 – 3,1 Середня (35 – 50) 3,2 – 4,2 Низька (15 -20) Більше 4,2 Мінімальна (до 10) Вихідні дані (тис. грн.): сума власного капіталу на кінець року – 46820, сума оборотного капіталу на кінець року – 26195, сума активів на кінець року – 64467, сума чистого прибутку за рік – 6344, виручка від реалізації продукції за рік – 158560, операційні витрати за рік – 117920. Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (093) 101 84 01 Юлія Василівна