0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування та розвиток команди інвестиційного проекту (ID:696335)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 100
Рік виконання: 2022
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 5 1.1. Суть та методи формування команди управління проектами 5 1.2. Процес управління проектною командою 10 1.3. Специфіка управління командою інвестиційного проекту 17 РОЗДІЛ 2. 22 АНАЛІЗ КОМАНДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПРАТ «Аграрний дiм» 22 2.2. Оцінка інвестиційної активності ПРАТ «Аграрний дiм» 29 2.3. Аналіз управління командою інвестиційного проекту підприємства 44 РОЗДІЛ 3. 53 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 53 3.1. Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства 53 3.2. Розробка та впровадження ефективної команди інвестиційного проекту 59 3.3. Формування колективної та індивідуальної компетентності проектної команди 65 ВИСНОВКИ 72 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 79
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Сучасний розвиток підприємств прямо пов'язаний з інноваціями, а виживання в конкурентній боротьбі неможливе без створення нових продуктів і пошуку нових оригінальних ідей. Конкуренція в усіх галузях економіки стає більш жорсткою. Сьогодні запорукою успіху в конкурентній боротьбі стає здатність бізнесу до швидкої адаптації та його інноваційність, досягти яких не зможуть підприємства, що не відійшли від командно-адміністративних методів управління. Щоб вижити в умовах інноваційно-орієнтованої конкуренції, підприємства повинні володіти сучасною інформацією в багатьох галузях знань і постійно створювати нові проекти, які можуть поєднувати в один ланцюг різні підприємства, галузі та навіть країни. Здатність успішно, швидко та з мінімально можливими витратами здійснювати інноваційні проекти надасть можливість сучасним підприємствам підвищити конкурентоспроможність та забезпечить їхній розвиток. Але без ефективної команди проекту досягти поставлених цілей неможливо. До проблем, пов’язаних з управлінням проектами та проектною діяльністю, зверталися Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко, Р.Ф. Ярошенко, О.В. Ємельянова, М.О. Латкін, В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко, Г.В. Харазій та ін. Тенденції підвищення значення групової роботи в контексті досягнення організаційної результативності та переносу акцентів з керівника на групу відображено в наукових розробках багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: Н. Адамової, Л. Батенка, С. Бушуєва, В. Василенка, Е. Верзуха, В. Вітлінського, В. Гранатурова, М. Грачової, М. Грашина, О. Загородніх, С. Ілляшенко, І. Мазур, В. Москвіна, М. Ньюэлла та ін. Проблеми управління інвестиційною діяльністю, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні та регіонах, залучення інвестиційного капіталу в економіку України, політичні аспекти цього процесу досліджували вітчизняні та зарубіжні учені, зокрема І. Абрамович, В. Беренс, Л.Борщ, А. Гальчинський, В. Геєц, П. Самуельсон, Я. Хонко, І. Бланк, А. Діброва, І. Дорош, М. Кісіль, М. Коденська, О. Мертенс, А. Нешитой, А. Пересада, Г. Підлісецький, П. Рогожин, П. Саблук, В. Савчук, О. Старіков, Т. Хачатуров, В. Шевчук та інші. Теоретичні та практичні аспекти aормування та розвиткe команди інвестиційного проекту розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - поглиблення теоретичних, методичних і практичних аспектів з удосконалення управління командами інвестицінх проектів на основі їх раціонального формування й дослідження сучасних тенденцій у формуванні та розвитку команд інвестаційних проектів. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність та методи формування команди управління проектами;  вивчити процес управління проектною командою;  розглянути специфіку управління командою інвестиційного проекту;  дати організаційно-економічну характеристику ПРАТ «Аграрний дiм»;  оцінити інвестиційну активність ПРАТ «Аграрний дiм»;  дослідити стан управління командою інвестиційного проекту підприємства;  запропонувати шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства;  розробити заходи щодо впровадження ефективної команди інвестиційного проекту;  розглянути можливості формування колективної та індивідуальної компетентності проектної команди. Об’єктом дослідження є процес управління командою інвестиційного проекту. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до формування та розвитоку проектної команди. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формуванні та розвитку команд інвестаційних проектів, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз інвестиційної активності ПРАТ «Аграрний дiм»), монографічний (розробка програми впровадження корпоративної системи управління інвестиційними проектами), розрахунково-конструктивний та експериментальний (формування колективної та індивідуальної компетентності проектної команди) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПРАТ «Аграрний дiм» Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - 80 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 21 таблиць, 14 рисунків, 45 джерел використаної літератури. Дипломна робота містить додаток.