0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ID:696337)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 90
Рік виконання: 2022
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 10 1.1. Економіко-правові основи інвестування 10 1.2. Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю 16 1.3. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «МХП» 23 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТАНУ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У ПАТ «МХП» 36 2.1. Аналіз динаміки та структури капітальних інвестицій у ПАТ «МХП» 36 2.2. Організація документального обліку інвестицій в капітальні вкладення у ПАТ «МХП» 44 2.3. Оподаткування при здійсненні капітальних вкладень 51 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У ПАТ «МХП» 55 3.1. Напрямки вдосконалення обліку капітальних інвестицій 55 3.2. Методика обліку фінансового забезпечення капіталовкладень на основі моделі оптимального фінансування 60 3.3. Визначення економічного ефекту від реалізації запропонованих заходів 65 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 76
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Наразі питання інвестиційної діяльності в Україні є дуже актуальними. Інвестиційна діяльність, пов’язана із здійсненням капітальних вкладень, має особливе значення, оскільки створює міцний фундамент для стабільної та ефективної роботи та швидкого розвитку будь-якого підприємства. Недостатні капіталовкладення можуть призвести до зменшення можливостей, втрати доходу, збільшення витрат виробництва, збільшення дефіциту продукції, втрати конкурентоспроможності та зниження бізнесу. Важливою умовою діяльності кожного підприємства є наявність основних засобів, що вимагає постійного здійснення витрат на капітальні інвестиції. Це дозволяє придбати нове обладнання на підприємство або відремонтувати чи вдосконалити вже існуюче. Інвестиційна діяльність має виключне значення оскільки створює основи для стабільного та конкурентоспроможного функціонування підприємства у своїй галузі. Джерелами капітальних вкладень є власні кошти підприємства, використання бюджетних або позабалансових коштів, інші джерела фінансування. Сьогодні основним джерелом фінансування капітальних вкладень є власні кошти підприємства. Тому компанії, які здійснюють великі інвестиції в довгострокові активи, потребують адекватної системи управління на всіх етапах: від прийняття рішень до впровадження та впровадження. Ефективне управління корпоративними активами потребує значної системи обліково-аналітичного забезпечення на основі достовірного визначення їх вартості, механізму їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності, ефективної системи аналізу та внутрішнього контролю. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань теоретичних основ інвестиційної діяльності присвячені роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів та практиків, зокрема присвятили свої наукові праці такі вітчизняні вчені, як Голубєв Д. І., Грінько, А. П., Коритько Т. Ю., Крук О. М., Селіверстова Л. С., Шалигіна І. В., Болобан А. Г. та інші. Дослідженням проблем організації обліку капітальних інвестицій займалися багато вчених-економістів С. Ф. Голов, Ф. Ф. Бутинець, Н.М. Ткаченко, Т.П. Остапчук, Б.Ф. Усач та ін. Проте, незважаючи на наявність достатньої кількості праць, присвячених багатьом теоретико-методичних питань, залишається недостатньо вивченою є методика обліку та аналізу капітальних інвестицій підприємства. Метою роботи є дослідження особливостей організації обліку та аналізу капітальних інвестицій підприємства в умовах ринкової економіки, оцінки ефективності та визначення шляхів удосконалення методики їх обліку та аналізу (на прикладі ПАТ «МХП»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити економіко-правові основи інвестування;  розглянути облікову інформацію в системі управління інвестиційною діяльністю;  надати організаційно-економічну характеристику ПАТ «МХП»;  проаналізувати динаміку та структуру капітальних інвестицій ПАТ «МХП»;  розглянути організацію документального обліку інвестицій в капітальні вкладення у ПАТ «МХП»;  проаналізувати оподаткування при здійсненні капітальних вкладень;  визначити напрями вдосконалення обліку капітальних інвестицій;  обгрунтувати методику обліку фінансового забезпечення капіталовкладень на основі моделі оптимального фінансування;  визначити економічний ефект від реалізації запропонованих заходів. Об’єктом дослідження є процес формування та організації обліку та аналізу капітальних інвестицій на прикладі ПАТ «МХП». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку та аналізу капітальних інвестицій. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії й практики обліку та аналізу капітальних інвестицій підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, статистико-економічний (аналіз динаміки та структури капітальних інвестицій ПАТ «МХП»), графічний, розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка шляхів удосконалення інвестиційної політики підприємства). Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, річні звіти та докумeнти пeрвинного й бухгалтeрського обліку ПАТ «МХП». Структура магістерської роботи. У відповідності з метою, завданнями та логікою дослідження робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи - 86 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 9 таблиць, 7 рисунків, 37 джерел використаної літератури.