0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ID:696339)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 85
Рік виконання: 2022
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1. Сутність стратегічного потенціалу підприємства 10 1.2. Методичні підходи до формування стратегічного потенціалу підприємства 16 Висновки до розділу 1. 24 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 25 2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод» 25 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод» 33 2.3. Особливості формування стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод» 39 Висновки до розділу 2: 50 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» 51 3.1. Прийняття управлінського рішення щодо напрямів удосконалення стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод» 51 3.2. Обгрунтування доцільності реалізації обраного заходу удосконалення стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод» 58 Висновки до розділу 3: 70 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 74 ДОДАТКИ 79
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. У сучасних умовах конкурентного економічного середовища головні можливості підприємств визначаються не максимальними можливостями випуску продукції, а їх здатністю визначити потенційні зміни в зовнішньому середовищі та їх здібності, своєчасно реагувати на ці зміни. Під стратегічним потенціалом підприємства розуміють сукупність наявних ресурсів та можливостей для розробки та реалізації стратегії підприємства. Успіх підприємства цілком пов’язаний з розвитком стратегічного потенціалу. Від нього залежать стратегічні можливості підприємства, ресурси використовуються ефективніше, можливості та резерви підприємства значно збільшуються. Завдяки тому, що стратегії реалізуються на всіх етапах розвитку підприємства, це в майбутньому теж сприяє процвітанню підприємства. Питання формування і оцінки стратегічного потенціалу важливе для вітчизняних підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження потенціалу підприємств різних галузей займалися: А. Бородін, Т.М. Кібук, М.М. Михайленко, О.Д. Павлик, І.М. Рєпіна, Є.В. Швець та ін. Необхідність впровадження підприємствами стратегічного управління обґрунтовували у своїх працях закордонні та вітчизняні вчені: І. Ансофф, В. Г. Герасимчук, Дж. Еванс, Г. І. Кіндрацька, Н. С. Краснокуцька, А. А. Міщенко, А. Дж. Стрікленд, А. А. Томпсон, З. Є. Шершньова та ін. Дослідженням управління стратегічним потенціалом підприємств займаються такі науковці, як: О.В. Ареф'єва, О.В. Бачевський, В.З. Бугай, О.В. Булкакова, Р.С. Квасницька, М.А. Коваленко, Є.В. Лапін, В.В. Прохорова, Ю.М. Сафонов, А.А. Турило, О.С. Федонін та ін. Однак питання управління стратегічним потенціалом є важливим та необхідним наразі залишаються дискусійними. Мета дослідження - розширення та поглиблення теоретичних положень управління стратегічним потенціалом підприємства, а також надання практичних рекомендацій щодо шляхів його покращення. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути сутність стратегічного потенціалу підприємства;  дослідити методичні підходи до формування стратегічного потенціалу підприємства;  надати загальну характеристику діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  проаналізувати фінансово-економічну діяльність ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  розглянути особливості формування стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  запропонувати управлінське рішення щодо напрямів удосконалення стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  обгрунтувати доцільність реалізації обраного заходу удосконалення стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод». Об’єктом дослідження є процес управління стратегічним потенціалом. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування стратегічного потенціалу підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління стратегічним потенціалом, законодавчі та нормативні акти. Методи дослідження. При написанні роботи використовувалися як загальнонаукові, так іспецифічні методи наукового пізнання. В роботі використано такі прийоми як: зіставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції (для вивчення та узагальнення теоретико-практичних основ управління стратегічним потенціалом); аналізу та синтезу (при дослідженні сутності стратегічного потенціалу); економіко-статистичні методи, математичний метод (при оцінці особливостей формування стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод»); статистичний і графічний методи (доцільність реалізації обраного заходу удосконалення стратегічного потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод»). Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «Пирятинський сирзавод». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 86 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 21 таблиця, 5 рисунків, 50 джерел використаної літератури.