0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу (ID:696345)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 70
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛ ІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМТСВА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛОМ 6 1.1. Сутність поняття «розвиток підприємства» 6 1.2. Потенціал як основа розвитку підприємтсва 12 1.3. Основні види стратегій розвитку підприємства та його потенціалу 16 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛОМ 21 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Пирятинський сирзавод» 21 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників 25 2.3. Оцінка фінансового стану ТОВ «Пирятинський сирзавод» 29 2.4. Загальна характеристика системи розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу 34 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ 44 3.1. Напрямки удосконалення процесів розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу 44 3.2. Визначення резервів розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу 48 3.3. Розробка захoдів щoдo розвитку потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод» 52 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 63
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Розвиток підприємства в контексті його позитивного аспекту є головним завданням управлінської діяльності керівництва, оскільки являє собою не лише визначальний для забезпечення економічної безпеки чинник, а й такий, що є підґрунтям економічного зростання, тобто реалізації головної мети господарської діяльності – отримання прибутку. Посилення потенціалу підприємства та ефективне його використання відкриває суб’єкту господарювання можливості щодо розвитку різноманітних видів його діяльності, дає змогу досягати запланованих результатів, вирішувати поставлені завдання та реалізовувати мету функціонування. Отже, питання розвитку підприємств, запровадження нововведень, управління потенціалом, його структури та використання його можливостей є тим напрямом, що визначає конкурентоспроможність підприємства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних учених різноманітним аспектам розвитку, дослідженням його сутності, видам приділили увагу у своїх працях Акофф Р. Л., Богатирьов І. О., Бурмака М. М., Бурмака Т. М., Верхоглядова Н. І., Войтко С. В., Горіна Г. О., Дунда С. П., Залунін В. Ф., Запасна Л. С., Іванчук К. О., Кононова І. В., Кулинич Ю. М., Мала Н. Т., Передерієнко Н. І., Погорєлов Ю. С., Прийма Л. Р., Ткаченко А. М. та ін. Дослідженнями управління потенціалом підприємств займаються такі науковці, як: О.В. Ареф'єва, О.В. Бачевський, В.З. Бугай, О.В. Булкакова, Р.С. Квасницька, М.А. Коваленко, Є.В. Лапін, В.В. Прохорова, Ю.М. Сафонов, А.А. Турило, О.С. Федонін та ін. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про управління розвитку підприємства, а також практичних рекомендацій щодо визначення резервів його потенціалу. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути сутність поняття «розвиток підприємства»;  дослідити потенціал як основу розвитку підприємтсва;  вивчити основні види стратегій розвитку підприємства та його потенціалу;  надати загальну характеристику ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  проаналізувати основні техніко-економічні показники ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  оцінити фінансовий стан ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  дати характеристику системи розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу;  визначити основні напрями удосконалення процесів розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу;  визначити резерви розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу;  запропонувати захoди щoдo розвитку потенціалу ТОВ «Пирятинський сирзавод». Об’єктом дослідження є управління розвитком та потенціалом ТОВ «Пирятинський сирзавод». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління розвитком та потенціалом підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління розвитком та потенціалом підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (оцінка фінансового стану ТОВ «Пирятинський сирзавод»), монографічний (основні напрями удосконалення процесів розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу), розрахунково-конструктивний та експериментальний (захoди щoдo розвитку ТОВ «Пирятинський сирзавод» та його потенціалу) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «Пирятинський сирзавод».