0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Основні напрями удосконалення управління транспортним господарством підприємства (ID:696346)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність управління транспортним господарством підприємства 6 1.2. Технології управління якістю надання транспортних послуг та методи оцінювання їх ефективності 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ПІДПРИЄМСТВА 18 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Пирятинський сирзавод» 18 2.2. Аналіз системи управління діяльністю ТОВ «Пирятинський сирзавод» 25 2.3. Оцінка ефективності управління транспортним господарством ТОВ «Пирятинський сирзавод» 32 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ПІДПРИЄМСТВА 38 3.1. Напрями удосконалення управління ТОВ «Пирятинський сирзавод» 38 3.2. Розробка захoдів щoдo ефективного управління транспортним господарством ТОВ «Пирятинський сирзавод» 44 3.3. Вплив запропонованого захoду на показники роботи ТОВ «Пирятинський сирзавод» 50 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56 ДОДАТКИ 59
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Молокопереробна промисловість займає в економіці України важливе місце, так як від її ефективності та розвитку залежить продовольча безпека країни. На сьогоднішній день в молокопереробній промисловості України існує ряд невирішених проблем, що затримують її розвиток. До найбільш актуальних проблем в галузі відносять недостатній обсяг якісної сировини, недостатній розвиток логістичних систем, низькі темпи зростання реальних доходів споживачів тощо. Оскільки частка витрати на утримання транспортного господарства складає 5-8% у загальному кошторисі витрат на виробництво вони мають безпосередній вплив. Підприємствам необхідно оптимізувати організації роботи транспортного господарства з метою зниження всіх можливих витрат, які виникають на даному етапі діяльності. Виходячи із основних проблем можна зробити висновок, що одним із шляхів підвищення ефективності роботи молокопереробних підприємств є вдосконалення управління транспортним господарством підприємства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління транспортним господарством підприємства розглядається в працях ряду науковців, серед яких можна виділити: Данько М. І., Дмитриченко М. Ф., Мороз О.В., Пєтухова О. М., Сокур М. І., Таньков К. М., Хаджинова, О. В. та ін. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти управління транспортним господарством підприємства потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про управління транспортним господарством підприємства, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення організації таким господарством. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути сутність управління транспортним господарством підприємства;  вивчити технології управління якістю надання транспортних послуг та методи оцінювання їх ефективності;  надати загальну характеристику ТОВ «Пирятинський сирзавод»  проаналізувати систему управління діяльністю ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  оцінити ефективності управління транспортним господарством ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  визначити основні напрями удосконалення управління ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  запропонувати захoди щoдo ефективного управління транспортним господарством ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  визначити вплив запропонованого захoду на показники роботи ТОВ «Пирятинський сирзавод». Об’єктом дослідження є процес управління транспортним господарством підприємства на ТОВ «Пирятинський сирзавод». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління транспортним господарством підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління транспортним господарством підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (особливості організації управління транспортним господарством підприємства на ТОВ «Пирятинський сирзавод»), монографічний (захoди щoдo ефективного управління транспортним господарством ТОВ «Пирятинський сирзавод»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (вплив запропонованого захoду на показники роботи ТОВ «Пирятинський сирзавод») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «Пирятинський сирзавод». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.