0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості технологічних процесів та управління ними (ID:696369)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 65
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 6 1.1. Особливості технологічних процесів сільськогосподарського виробництва 6 1.2. Основи управління виробничо-технологічними процесами аграрного підприємства 10 1.3. Методичні основи економічного дослідження виробничо-технологічних процесів 18 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СТОВ «ВЕРНИГОРОДСЬКЕ» 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Вернигородське» 22 2.2. Аналіз управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва на СТОВ «Вернигородське» 31 2.3. Ефективність управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва на підприємстві 39 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 44 3.1. Шляхи удосконалення системи управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва 44 3.2. Удосконалення технічної бази і впровадження прогресивних технологій при виробництві продукції рослинництва 48 3.3. Аналіз ефективності додаткового сортування зерна 53 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60 ДОДАТКИ 63
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Актуальність опрацювання теоретичних основ управління виробничо-технологічною діяльністю аграрних підприємств обумовлена необхідністю формування таких систем управління, які б гарантували ефективне функціонування підприємств в умовах конкурентного середовища на внутрішніх та зовнішніх ринків. Теоретичне обґрунтування цілей, принципів, організаційних структур, методів та інструментів управління є необхідною передумовою прикладних розробок щодо створення управлінських механізмів забезпечення прибуткової діяльності аграрних підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в розвиток теоретичних та методичних аспектів управління виробництвом зробили такі відомі вчені-економісти як: Андрійчук В.Г., Никифорак В.А., Петрович Й.М., Капінос Г.І. та ін. Вагомі теоретичні та методологічні висновки з питань технології виробництва продукції рослинництва України містять праці М. Ф. Кропивка, Ю. Я. Лузана, Ю. О. Лупенка, О.Д. Сердюк. Питанням управління підприємствами АПК, обґрунтуванню теорії, методології та практики розв’язання техніко-технологічних, організаційно-економічних питань присвячені роботи П. А. Стецюка. На проблемах неефективного управління та нераціонального використання виробничих ресурсів у сільськогосподарських підприємствах акцентує увагу в своїх працях В. Д. Залізко. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти технологічних процесів та управління ними потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про управління технологічних процесів виробництва підприємством, а також практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити особливості технологічних процесів сільськогосподарського виробництва;  розглянути основи управління виробничо-технологічними процесами аграрного підприємства;  вивчити методичні основи економічного дослідження виробничо-технологічних процесів;  надати організаційно-економічну характеристику СТОВ «Вернигородське»;  проаналізувати управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва на СТОВ «Вернигородське»;  оцінити ефективність управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва на підприємстві;  визначити шляхи удосконалення системи управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва;  запропонувати удосконалення технічної бази і впровадження прогресивних технологій при виробництві продукції рослинництва;  визначити ефективність додаткового сортування зерна. Об’єктом дослідження є процес управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління технологічними процесами. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління технологічними процесами, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (оцінка ефективності управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва на підприємстві), монографічний (шляхи удосконалення системи управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва), розрахунково-конструктивний та експериментальний (впровадження прогресивних технологій при виробництві продукції рослинництва) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність СТОВ «Вернигородське». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Зaгaльний oбсяг рoбoти - 65 стoрiнoк кoмп’ютернoгo тексту, в тoму числi 16 тaблиць, 2 рисунки, 25 джерел викoристaнoї лiтерaтури тa дoдaток.