0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ID:696372)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Основний зміст процесу організації і доставки товару в зовнішньоекономічній діяльності підприємства 6 1.2. Техніко-економічні особливості окремих видів транспорту. Категорії вантажів. Види сполучень. 11 1.3. Критерії вибору виду транспорту 16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ 22 2.1. Правове регулювання міжнародних перевезень 22 2.2. Особливості організації морських і залізничних перевезень 28 2.3. Специфіка організації автомобільних та повітряних перевезень 33 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 38 3.1. Резерви щодо вдосконалення системи організації міжнародних перевезень в Україні 38 3.2. Оптимізація транспортних умов в зовнішньоекономічних контрактах 44 3.3. Поліпшення транспортно-експедиційного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в Україні 49 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56 ДОДАТКИ 60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Формування стійких відносин з приводу купівлі-продажу товарів в рамках зовнішньоекономічної діяльності сприяє не тільки надходженню валюти, а й підвищенню конкурентоспроможності підприємства на світових ринках. Організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів — це складний логістичний процес, що зачіпає безліч ключових аспектів діяльності не тільки самих перевізників, але й інших суб'єктів, що забезпечують їх організацію та контроль виконання. Реалізація кожного функціонального етапу цього процесу призводить до виникнення матеріальних, інформаційних і фінансових потоків і, як наслідок, до витрат, що визначають, у підсумку, і рівень цін на експортні товари. За оцінками спеціалістів, транспортні витрати складають від 40 до 60% від загальної ціни продукції. Зниження рівня цих витрат є одним з найважливіших завдань транспортної логістики, що займається рішенням оптимізаційних задач переміщення за межі країни необхідної кількості продукції в потрібне місце, кращим маршрутом за необхідний час і з найменшими витратами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних засад формування транспортного забезпечення ЗЕД, а також вивченню прикладних аспектів організації доставки вантажів у міжнародному сполученні присвячені численні наукові публікації, серед яких слід виділити праці таких науковців, як Д. Буерсокс, М. Григорак, Є. Крикавський, М. Окландер, Л. Харсун, Б. Холод, Н. Чухрай, Н. Акименко, Л. Гринів, О. Декаделюк, О. Дороховський. Однак, теоретичні та практичні аспекти транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень щодо організації міжнародних перевезень, а також практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити основний зміст процесу організації і доставки товару в зовнішньоекономічній діяльності підприємства;  розглянути техніко-економічні особливості окремих видів транспорту, категорії вантажів та види сполучень;  розглянути критерії вибору виду транспорту;  вивчити правове регулювання міжнародних перевезень;  дослідити особливості організації морських і залізничних перевезень;  розглянути специфіку організації автомобільних та повітряних перевезень;  визначити резерви щодо вдосконалення системи організації міжнародних перевезень в Україні;  оптимізація транспортних умов в зовнішньоекономічних контрактах;  поліпшення транспортно-експедиційного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в Україні. Об’єктом дослідження є процес управління системою організації міжнародних перевезень в Україні. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти організації міжнародних перевезень. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики організації міжнародних перевезень, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (особливості організації міжнародних перевезень), монографічний (резерви щодо вдосконалення системи організації міжнародних перевезень в Україні), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оптимізація транспортних умов в зовнішньоекономічних контрактах) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.