0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Ціноутворення у зовншньоекономічної діяльності підприємства (ID:696379)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Суть цін та їх система в аграрному виробництві 5 1.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 10 1.3. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 19 2.1. Загальна характеристика ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 19 2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 27 2.3. Аналіз ціноутворення у ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 30 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 37 3.1. Шляхи виходу на зовнішній ринок продукції ПрАТ «Тернопільський молокозавод» 37 3.2. Удосконалення ціноутворення у зовнішьоекономічній діяльності підприємства 43 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ 57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність є одним із важливих чинників стабільного розвитку національного господарства країн світу. Зовнішньоекономічна діяльність - це процес розвитку господарських зв’язків між національними суб’єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними партнерами як на території України, так і за її межами. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності - суттєвий чинник підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні окремих підприємств, так і в масштабах усієї країни. Ціна є найважливішим важелем ринкової політики будь-якого підприємства. Вона є одним із елементів комплексу маркетингу, що забезпечує фінансову стабільність підприємству, тобто створює прибуток. Загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках робить для українських виробників актуальною задачу підвищення їх конкурентоспроможності. Досягнення цієї мети можливе за умов удосконалення цінової політики, а також підвищення якості продукції. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ціноутворення займають чільне місце в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Розкриття актуальності цієї теми можна простежити у роботах таких відомих авторів, як Артус М.М., Безкоровайна С.В., Білобловський С.В., Волкова М.В., Дідківський М.І., Касперович Ю.В., Корман І.І., Редченко К.І. та ін. Особливостям розвитку зовнішньоекономічної діяльності присвячено роботи таких науковців, як О. Яворський, І. Багрова, В. Бурмістров, К. Холодов, Г Дроздова, В. Новицький, Ю. Лисенко, П. Єгоров, А. Козаченко, Г Остапова, Н.Шмельова, А.Спартака, А.Бузгаліна, А.Киреєва, Є.Кочетова та ін. Проте, теоретичні розробки стосовно проблеми удосконалення ціноутворення у зовншньоекономічної діяльності підприємства потребують подальшого дослідження. Мета дослідження обгрунтування теоретичних аспектів цінової політики підприємств та визначення особливостей ціноутворення у зовншньоекономічної діяльності підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність цін та їх система в АПК;  опрацювати теоретичні основи організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;  розглянути ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства;  надати загальну характеристику діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;  аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;  оцінка ціноутворення у ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;  визначити шляхи виходу на зовнішній ринок продукції ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;  удосконалення ціноутворення у зовнішьоекономічній діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є процес ціноутворення в умовах виходу на зовнішній ринок. Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та науково-практичні аспекти ціноутворення. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики організації міжнародних перевезень, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод»), монографічний (шляхи виходу на зовнішній ринок продукції ПрАТ «Тернопільський молокозавод»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (удосконалення ціноутворення у зовнішьоекономічній діяльності підприємства) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.