0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бізнес-планування як складова розвитку локального бізнесу (ID:696385)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Сутність, еволюція, функції бізнесу та підприємницької діяльності 5 1.2. Особливості організації бізнес-планування як складової розвитку локального бізнесу 10 1.3. Зарубіжний досвід створення сприятливих умов локальному бізнесу 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПП «АЙСНЕТ» 25 2.1. Організаційної характеристика ПП «Айснет» 25 2.2. Аналіз економічного стану на ПП «Айснет» 30 2.3. Оцінка бізнес-планування діяльності ПП «Айснет» 35 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 47 3.1. Напрямки підвищення вартості бізнесу ПП «Айснет» 47 3.2. Удосконалення інформаційного забезпечення бізнес-планування ПП «Айснет» 53 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60 ДОДАТКИ 65
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності торгівельних підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично планувати свою діяльність. Проблема планування діяльності торгівельних підприємств набуває на сучасному етапі першорядне значення. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та методологічним аспектам бізнес-планування діяльності підприємств було присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як В. Алієв, К. Барроу, Т. Броннікова, В. Буров, М. Віноградова, О. Волков, С. Головань, В. Горбунов, В. Горємикін, А. Гречан, Р. Гріфін, О. Дерев'янко, І. Дубровін, М. Зінгер, В. Іванова, О. Кузьмін, І. Липсиць, В. Лосєв, Т. Любанова, С. Ляпунов, Є. Орлова, Г. Осовська, С. Пєтухова, С. Покропивний, В. Попов, В. Попова, М. Романова, С. Соболь, В. Стадник, Н. Стрєкалова, Г. Тарасюк, В. Ясинський та ін. Водночас додаткового вивчення потребує питання бізнес-планування як складової стратегічного планування діяльності підприємства. Метою роботи є дослідження розширення та поглиблення теоретичних положень розроблення бізнес-планів, розробка та економічне обгрунтування ефективності бізнес-проекту як складової розвитку локального бізнесу (на прикладі ПП «Айснет»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність та необхідність стратегічного та бізнес-планування на підприємстві;  розглянути структурні елементи бізнес-плану;  вивчити методичні засади складання і оформлення бізнес-плану;  здійснити організаційно-економічну характеристику ПП «Айснет»;  дослідити економічний стан на ПП «Айснет»  проаналізувати бізнес-планування на ПП «Айснет»;  оцінити зовнішнє середовище можливостей і загроз економічної діяльності ПП «Айснет»;  запропонувати напрямки підвищення вартості бізнесу ПП «Айснет». Об’єктом дослідження є процес бізнес-планування діяльності ПП «Айснет». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти бізнес-планування на підприємстві. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії й практики стратегічного бізнес-планування, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, статистико-економічний (аналіз та оцінка стратегічного та бізнес-планування), графічний, розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка шляхів удосконалення бізнес-планування підприємства). Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку ПП «Айснет».