0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Ефективність аграрного маркетингу сільськогосподарського підприємства (ID:696987)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 65
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8 1.1. Сутність поняття «маркетинг» та «аграрний маркетинг» 8 1.2. Формування елементів комплексу аграрного маркетингу сільськогосподарського підприємства 12 1.3. Методи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 23 2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 27 2.3. Аналіз маркетингового середовища ТОВ "Агрофірма Крюківщина” 34 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 41 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення планування і управління маркетинговою діяльністю ТОВ “Агрофірма Крюківщина” 41 3.2. Напрями вдосконалення елементів комплексу аграрного маркетингу підприємства 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Маркетинг є важливою складовою загальної системи виробничо-збутової діяльності підприємства і забезпечує значні можливості для його повноцінного розвитку в умовах мінливого ринкового середовища. Необхідність впровадження маркетингових інструментів в господарську практику вітчизняних підприємств аграрного сектору, зумовлена специфікою ринкової економіки, зокрема, посиленням конкуренції, самостійністю організацій в їх виробничій і фінансовій діяльності; інтеграцією українського виробника в світову організацію торгівлі; зростаючим значенням науково-технічного прогресу і людського чинника як основної умови розвитку виробництва і підвищення його ефективності й якості. Використання аграрними підприємствами маркетингових підходів дозволяє окреслити перспективи виходу підприємств з кризового стану, вибрати необхідну стратегію і тактику результативного господарювання, визначити перспективні напрями їх подальшого розвитку. Концептуальні основи розвитку маркетингу в системі аграрного бізнесу досліджувалися відомими зарубіжними і вітчизняними вченими Г. Асселем, Г. Армстронгом, Ф. Беккерелем, Р. Бренсоном, Д. Гольдбергом, А. Дайаном, Д. Девісом, Р. Коле, Ф. Котлером, Р. Ланкаром, А. Роєм, Дж. Н. Юл, В. Гаркавенко, Л. Балабановою, Р. Буряком, В. Збарським, А. Рябчик, О. Бабічевою, О. Четверик, О. Барилович та ін.. Мета бакалаврської роботи полягає визначенні та науково-практичному обґрунтуванні перспективних напрямків удосконалення аграрного маркетингу сільськогосподарського підприємства. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: − проаналізувати теоретичні підходи до визначення поняття «маркетинг» та «аграрний маркетинг»; − дослідити елементи комплексу аграрного маркетингу сільськогосподарського підприємства; − розглянути методи дослідження ефективності маркетингової діяльності на підприємстві; − дати організаційно-економічну характеристику підприємства; − проаналізувати маркетингову діяльність підприємства; − здійснити оцінку маркетингового середовища підприємства; − запропонувати удосконалення планування і управління аграрним маркетингом підприємства; − надати пропозиції щодо вдосконалення елементів комплексу аграрного маркетингу підприємства. Об’єктом дослідження є аграрний маркетинг ТОВ Агрофірма «Крюківщина». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до формування маркетингу підприємстві. Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою бакалаврської роботи стали основні досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо проблем формування аграрного маркетингу на сільськогосподарському підприємстві; діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення маркетингу, маркетингових досліджень, наукові розробки та праці вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем теорії й практики аграрного маркетингу. У процесі проведення досліджень використовувались системний підхід та наступні методи: монографічний (при дослідженні стану проблеми; для теоретичних узагальнень, опрацювання висновків); теоретичного узагальнення, опису (при дослідженні наукової проблематики з питань аграрного маркетингу); розрахунково-конструктивний; економіко-статистичні, табличний, графічний та порівняльного аналізу (для оцінки маркетингової діяльності підприємства; для аналізу конкурентного середовища); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення, формулювання висновків, наведення рекомендацій щодо вдосконалення елементів комплексу аграрного маркетингу підприємства). Інформаційною базою досліджень були законодавчі та нормативно-правові акти України, інформаційно-аналітичні збірники Держслужби статистики України, нормативно-довідкова та наукова література за темою дослідження, статистична річна звітність та інші матеріали ТОВ Агрофірма «Крюківщина». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо вдосконалення елементів комплексу аграрного маркетингу підприємства. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.