0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління інвестиційним проєктом на прикладі спортивного комплексу (ID:696995)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 50
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЄКТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Сутність інвестиційного проєкту та його фази 5 1.2. Структура інвестиційного проєкту 8 1.3. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проєктів 11 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СК «ТЕРМІНАЛ» 19 2.1. Загальна характеристика СК «Термінал» 19 2.2. Особливості інвестиційної активності СК «Термінал» 21 2.3. Оцінка управління інвестиційними проєктами СК «Термінал» 28 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЄКТОМ НА СК «ТЕРМІНАЛ» 36 3.1. Розробка інвестиційного проєкту та обгрунтування джерел його фінансування 36 3.2. Оцінка ефективності інвестицій у розвиток СК «Термінал» 41 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду. У системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного зростання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань сутності та ефективності інвестицій присвячено праці А. І. Бланка, В. В. Бочарова, Б. В. Губського, Я. І. Єлейка, І. В. Ліпсица, П. Р. Кругмана, А. А. Пересади, В. Г. Федоренка, Б. М. Щукіна, А. Александера, Дж. Бейлі, Г. Макміллана, В. Шарпа, Дж. Ван Хорна, Дж. Гітмана та інших. Теоретичні та практичні аспекти управління інвестиційним проєктом на прикладі спортивного комплексу розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень щодо управління інвестиційним проєктом, а також практичних рекомендацій щодо розробки інвестиційного проєкту спортивного комплексу та обгрунтування джерел його фінансування. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність інвестиційного проєкту та його фази;  розглянути структуру інвестиційного проєкту;  вивчити метoдику оцінки економічної ефективності інвестиційних проєктів;  дата загальну характеристику СК «Термінал»;  розглянути особливості інвестиційної активності СК «Термінал»;  оцінити управління інвестиційними проєктами СК «Термінал»;  розробити інвестиційний проєкт та обгрунтувати джерела його фінансування;  оцінити ефективність інвестицій у розвиток СК «Термінал». Об’єктом дослідження є процес управління інвестиційним проєктом на СК «Термінал». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління інвестиційним проєктом СК «Термінал». В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління інвестиційним проєктом. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (показників інвестиційної активності СК «Термінал»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка інвестиційного проєкту та обгрунтування джерел його фінансування) та інші. Інформаційною базою дослідження були наукові літературні джерела та фінансова звітність СК «Термінал». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо розробки інвестиційного проєкту спортивного комплексу. Структура та обсяг роботи.