0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Розробка маркетингових комунікаційних заходів підприємства в сучасних умовах (ID:696998)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 65
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 6 1.1. Сутність маркетингових комунікацій та їх види 6 1.2. Складові системи маркетингових комунікацій 10 1.3. Особливості формування комплексу маркетингових комунікацій 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ТОВ «КЕРНЕЛ» 21 2.1. Характеристика господарської діяльності ТОВ «Кернел-Трейд» 21 2.2. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Кернел-Трейд» 32 2.3. Характеристика маркетингових комунікаційних заходів на ТОВ «Кернел-Трейд» 37 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» 46 3.1. Напрями удосконалення маркетингової стратегії ТОВ «Кернел-Трейд» 46 3.2. Обґрунтування вдосконалення маркетингових комунікаційних заходів ТОВ «Кернел-Трейд» 51 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 ДОДАТКИ 61
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В процесі вирішення завдань, які постають перед сучасними підприємствами, постійно виникають чинники зовнішнього середовища, що суттєво впливають на можливості досягнення встановлених цілей. Суб'єкти господарської діяльності знаходяться під впливом значних змін, створених дією ринкових сил. Споживачі все більш вимогливіше ставляться до продукції, що реалізується, конкуренція у відповідних товарних категоріях зростає, боротьба підприємств за споживача продукує нові підходи та інструменти. Динамічні перетворення на глобальних і національних ринках вказують на зниження ефективності традиційних підходів до реалізації класичних програм маркетингу. Сучасні умови господарювання, які характеризуються жорсткою конкуренцією на внутрішніх і зовнішніх ринках, стрімким розвитком науково-технічного прогресу та інформаційних технологій, зміною смаків і поведінки споживачів, вимагають пошуку нових ефективних механізмів з використанням дієвих інструментів формування маркетингових конкурентних переваг і завоювання лідерських позицій на сучасному ринку. Стрімкі перетворення в економічному геопросторі вимагають відповідної реакції і в підходах до маркетингової діяльності як для підприємств, що знаходяться на етапі становлення та розгортання своєї діяльності, так і для відомого та успішного бізнесу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку маркетингових комунікаційних заходів підприємства займалось чимало відомих вчених, зокрема, Балабанов Л., Близнюк С., Войчак А., Григорчук Т., Дубовик Т., Дубинський І., Лилик І., Лиходій В., Мамалига С., Матвіїв М. та ін. Значну увагу з кола зарубіжних вчених питанням маркетингових комунікаційних заходів приділяли Берман Б., Девіс К., Дональдсон Т., Еванс Дж., Кілі М., Левіт К., Мескон М. та ін. Однак слід зазначити, що в сучасних конкурентних умовах існує необхідність постійного вивчення особливостей формування системи маркетингових комунікацій та заходів. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень до особливостей формування та розробка маркетингових комунікаційних заходів підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення маркетингових комунікаційних заходів підприємства в сучасних умовах (на прикладі ТОВ «Кернел-Трейд»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити економічну сутність маркетингових комунікацій та їх види;  розглянути складові системи маркетингових комунікацій;  вивчити особливості формування комплексу маркетингових комунікацій;  надати характеристику господарської діяльності ТОВ «Кернел-Трейд»;  проаналізувати маркетингову діяльність ТОВ «Кернел-Трейд»;  дати характеристику маркетингових комунікаційних заходів на ТОВ «Кернел-Трейд»;  розглянути напрями удосконалення маркетингової стратегії ТОВ «Кернел-Трейд»;  обгрунтувати вдосконалення маркетингових комунікаційних заходів ТОВ «Кернел-Трейд» . Об’єктом дослідження є процес розробки маркетингових комунікаційних заходів підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти розробки маркетингових комунікаційних заходів підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики розробки маркетингових комунікаційних заходів підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Кернел-Трейд»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (перспективи удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Кернел-Трейд») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «Кернел-Трейд». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо перспективи удосконалення маркетингових комунікаційних заходів ТОВ «Кернел-Трейд».