0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Маркетингові дослідження поведінки споживачів (ID:697004)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 70
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 5 1.1. Сутність поняття «поведінка споживачів» та їх типи 5 1.2. Підходи та етапи аналізу поведінки споживачів 10 1.3. Характеристика методів дослідження поведінки споживачів 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 18 ПІДПРИЄМСТВІ 18 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП «Адідас - Україна» 18 2.2. Аналіз маркетингової діяльності ДП «Адідас - Україна» 23 2.3. Маркетингові дослідження поведінки споживачів спортивної продукції 33 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 43 3.1. Шляхи формування лояльності споживача до продукції ДП «Адідас - Україна» 43 3.2. Практичні рекомендації щодо ефективності діяльності відділу маркетингу ДП «Адідас - Україна» 50 3.3. Заходи вдосконалення досліджень споживчого попиту спортивної продукції 55 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Поведінка споживачів - фундамент, на якому будується вся маркетингова концепція. Глибоке знання споживачів - передумова успішного ведення маркетингової діяльності, основа вибору цільового ринку формування маркетингового комплексу. Успішність стратегічного розвитку компанії залежить від розуміння мотивів потенційних споживачів, здатності до грамотного аналізу процесу прийняття рішень споживачами про придбання товарів та послуг. В США і Західній Європі інтерес виробників до психології поведінки споживачів, їх методам оцінки товару і процедурам вибору виник в період загострення конкуренції, насичення ринків однотипними товарами в наслідок широкого використання масового маркетингу. Ця ситуація зумовила попит на дослідження в сфері поведінки споживачів, можливостей впливу на їх поведінку чи принаймні врахування її особливостей в своїй діяльності за рахунок розуміння зовнішніх і внутрішніх чинників, що формують поведінкову реакцію споживачів, як індивідуальних, так і організаційних. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи теорії поведінки споживачів закладені в працях таких вчених, як Блекуелл Р. Д., Говард Дж., Енджел Дж. Ф., Коллат Д. Т., Ламбен Ж.-Ж., Мініард П., Роджерс Е., Фішбейн М., Шет Дж. Серед українських вчених питаннями поведінки споживачів цікавляться: С. Кузьмінов, Л. Коваль, С. Романчук, І. Лилик, О. Марушевська, І. Ховрак, Т. Скляр, О. Зозульов, В. Редько, Н. Балук, Р. Бойко, Н. Погожа та інші. Однак фахівці та дослідники у своїх працях недостатньо уваги зосереджують на теоретичних та прикладних проблемах удосконалення маркетингових досліджень поведінки споживачів. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про маркетингові дослідження поведінки споживачів, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення маркетингових досліджень поведінки споживачів на прикладі ДП «Адідас - Україна» Аdidаs. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність поняття «поведінка споживачів» та типи їх поведінки;  розглянути підходи та етапи аналізу поведінки споживачів;  надати характеристику методів дослідження поведінки споживачів;  надати організаційно-економічну характеристику ДП «Адідас – Україна»;  проаналізувати маркетингову діяльність ДП «Адідас - Україна»;  дослідити маркетингові дослідження поведінки споживачів спортивної продукції;  розглянути шляхи формування лояльності споживача до продукції ДП «Адідас - Україна»;  надати практичні рекомендації щодо ефективності діяльності відділу маркетингу ДП «Адідас - Україна»;  розробити заходи вдосконалення досліджень споживчого попиту спортивної продукції. Об’єктом дослідження є процес маркетингових досліджень поведінки споживачів. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз маркетингової діяльності ДП «Адідас - Україна»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (практичні рекомендації щодо ефективності діяльності відділу маркетингу ДП «Адідас - Україна») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ДП «Адідас - Україна». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо шляхів формування лояльності споживача до продукції ДП «Адідас - Україна» та розробки заходів вдосконалення досліджень споживчого попиту спортивної продукції. Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  в теоретичному обґрунтуванні сучасних підходів до проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів.  визначені шляхи формування лояльності споживача до продукції ДП «Адідас - Україна»;  вивченні перспективи розвитку маркетингових досліджень споживчого попиту спортивної продукції.