0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Організація дослідження товарної марки та її сприйняття (ID:697018)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 .ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ 5 1.1. Торгова марка та процес її створення 5 1.2. Маркетингові дослідження торгових марок, особливості їх організації 11 1.3. Методологія дослідження сприйняття торгової марки споживачами 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКОВОЇ СИЛИ ТМ «РУДЬ» ТА ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Житомирський маслозавод» 24 2.2. Аналіз конкурентних позицій ТМ «Рудь» на ринку морозива України 28 2.3. Дослідження споживчої поведінки та сприйняття ТМ «Рудь» 40 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТМ «РУДЬ» 47 3.1. Шляхи вдосконалення організації дослідження сприйняття торгової марки 47 3.2. Вплив маркетингових інструментів на сприйняття ТМ та її вартість 52 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 68
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Необхідність системних маркетингових досліджень ринку пояснюються тим, що сучасне уявлення про якість товарів і послуг передусім пов'язане з можливостями найбільшого задоволення вимог та бажань споживачів. В даному контексті відбувається зростання уваги до проблеми формування та управління торговими марками фірм. Відомі марки стають необхідною умовою сталого положення фірми на ринку, фактором її конкурентоспроможності. Досвід західних країн свідчить, що на сучасному конкурентному ринку по суті йде боротьба торговельних марок за їх місце у свідомості покупців. Товари без марок поступаються своїми позиціями на ринку в самих різних товарних категоріях. Все це обумовлює актуальність аналізу практичного досвіду організації дослідження торгової марки та її сприйняття. Основні теоретико-методичні питання стосовно брендів і торгових марок висвітлені в працях таких відомих зарубіжних і вітчизняних вчених, як: А. М. Годін, Л. М. Капустіна і Н. В. Хмелькова, Ж.-Н. Капферер, Б. Карлоф, К. Л. КеллерС. М. Димитрова, Л. А. Радкевич, О. В. Кужилева, Ф. Котлер, Н. В. Куденко, Ж.-Ж. Ламбен, М. Марк і К. Пирсон, В. Перція, Л. Райс і Е. Райс, І. О. Соловйов, А. Уіллер, Р. І. Буряк, О. П. Луцій, А.В. Рябчик, О. М. Барилович. Мета дослідження – розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації дослідження та визначення дієвих маркетингових інструментів покращення сприйняття торгової марки. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність торгової марки та теоретиіні основи процесу її створення;  розглянути особливості маркетингових досліджень торгових марок та їх організації;  вивчити метoдику дослідження сприйняття торгової марки споживачами;  надати організаційно-економічну характеристику ПАТ «Житомирський маслозавод»;  проаналізувати конкурентну позицію ТМ «Рудь» на ринку морозива України;  дослідити споживчу поведінку та сприйняття ТМ «Рудь»;  дослідити вплив маркетингових інструментів на сприйняття ТМ та її вартість;  запропонувати шляхи вдосконалення організації дослідження ТМ та сприйняття ТМ «Рудь». Об’єктом дослідження сприйняття споживачами торгової марки «Рудь» ПАТ «Житомирський маслозавод». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти організації дослідження сприйняття торгової марки. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики організації дослідження торгової марки. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (організаційно-економічну характеристика ПАТ «Житомирський маслозавод»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи вдосконалення організації дослідження ТМ) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПАТ «Житомирський маслозавод». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо шляхів вдосконалення організації дослідження ТМ. Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел із 50 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 67 сторінок