0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Ціноутворення як елемент комерційної політики підприємства (ID:697021)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 10 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА КОМЕРЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1. Економічна сутність ціни як інструменту комерційної політики переробного підприємства 10 1.2. Особливості формування цінової політики в комерційній діяльності переробного підприємства 15 1.3. Методи аналізу комерційної діяльності та цінової політики на переробних підприємствах 19 РОЗДІЛ 2 30 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРАТ «ОБОЛОНЬ» 30 2.1 Характеристика господарської діяльності ПрАТ «Оболонь» 30 2.2. Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Оболонь» 41 2.3. Характеристика ціноутворення як елемента комерційної діяльності ПрАТ «Оболонь» 52 РОЗДІЛ 3 59 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ОБОЛОНЬ» 59 3.1. Перспективи удосконалення маркетингової діяльності ПрАТ «Оболонь» 59 3.2. Шляхи удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності ПрАТ «Оболонь» 64 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72 ДОДАТКИ 76
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Ціна є найважливішим важелем ринкової політики будь-якого підприємства. Вона є одним із елементів комплексу маркетингу, що забезпечує фінансову стабільність підприємству. Загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках робить для українських виробників актуальною задачу підвищення їх конкурентоспроможності, дотримання якої можливе за умов удосконалення цінової політики, а також підвищення якості продукції. В сучасних умовах фактори цінової політики характеризуються динамічністю, високим ступенем взаємовпливу. Ці фактори потребують управлінського впливу з боку керівництва підприємств. Проведення комплексних маркетингових досліджень факторів ціноутворення, а також управління ними сприятимуть як підвищенню дієвості цінової політики, так і досягненню конкурентних переваг на ринку. Проблеми ціноутворення займають чільне місце в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Розкриття актуальності цієї теми можна простежити у роботах таких відомих авторів, як Артус М.М., Безкоровайна С.В., Білобловський С.В., Волкова М.В., Дідківський М.І., Касперович Ю.В., Корман І.І., Редченко К.І. та ін. Питання аналізу ефективності маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Ю. Лаврової, Г. Ассэль, Є. Анфіногенової, Л. Балабанової, М. Туган-Барановского, Л. Стрия, А. Павленка, В. Шаповалова, К. Келлера, Ф. Котлера, Н. Бутенко, Дж. Ленскольда, Г. Яшевої, В. Пархименка, Н. Чернова та ін. Проте, теоретичні розробки стосовно проблеми ціноутворення як елементу комерційної політики переробного підприємства потребують подальшого дослідження. Саме тому обрана тема є актуальною і вимагає більш детального дослідження. Мета бакалаврської роботи полягає в обгрунтуванні теоретичних аспектів цінової політики та комерційної діяльності підприємств та визначення особливостей формування цінової політики для досягнення високого рівня товарності та рентабельності переробного підприємства. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: − розкрити економічну сутність ціни як інструменту комерційної політики переробного підприємства; − розглянути формування і реалізацію цінової політики переробного підприємства; − визначити методи аналізу комерційної діяльності та цінової політики на переробних підприємствах; − надати характеристику господарської діяльності ПрАТ «Оболонь»; − проаналізувати маркетингову діяльність ПрАТ «Оболонь»; − здійснити характеристику ціноутворення як елемента комерційної діяльності ПрАТ «Оболонь»; − визначити перспективи удосконалення маркетингової діяльності ПрАТ «Оболонь»; − запропонувати шляхи удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності ПрАТ «Оболонь»; − розробити маркетингову стратегію як складову ефективної діяльності ПрАТ «Оболонь». Об’єктом дослідження є господарська та маркетингова діяльність ПрАТ «Оболонь», особливості встановлення цін та цінової політики як елемента комерційної діяльності на ПрАТ «Оболонь». Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та науково-практичні аспекти ціноутворення та маркетингової діяльності на переробних підприємствах галузі пивоваріння. Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою бакалаврської роботи стали основні досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо проблем ціноутворення, дослідження та особливостей поведінки споживачів на ринку слабоалкогольної продукції, формування та функціонування ринку слабоалкогольної продукції; діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення маркетингу, маркетингових досліджень, наукові розробки та праці вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем теорії й практики ціноутворення. У процесі проведення досліджень використовувались системний підхід та наступні методи: монографічний (при дослідженні стану проблеми; для всебічного вивчення кон’юнктури ринку слабоалкогольної продукції; для теоретичних узагальнень, опрацювання висновків); теоретичного узагальнення, опису (при дослідженні наукової проблематики з питань ціноутворення переробного підприємства); економіко-статистичні, табличний, графічний та порівняльного аналізу (для оцінки сучасного стану вітчизняного ринку слабоалкогольної продукції; для аналізу конкурентного середовища на ринку слабоалкогольної продукції України); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення, формулювання висновків, наведення рекомендацій щодо удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності). Також були використані методи економічного аналізу, статистичних досліджень, метод експертних оцінок, метод графічного моделювання, метод порівняння та групування. Інформаційною базою досліджень були законодавчі та нормативно-правові акти України з питань розвитку ринку слабоалкогольної продукції, інформаційно-аналітичні збірники Держслужби статистики України, нормативно-довідкова та наукова література за темою дослідження, фінансова звітність ПрАТ «Оболонь, а також результати власних спостережень, досліджень та інші. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності