0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бізнес-план проекту відкриття міні-пекарні (ID:697040)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 5 1.1. Аналіз світового ринку хлібобулочних виробів 5 1.2. Розвиток ринку хлібобулочних виробів в Україні 11 1.3. Особливості бізнес-планування у сфері виробництва хлібобулочних виробів 20 РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН ВІДКРИТТЯ МІНІ-ПЕКАРНІ 28 2.1. Концепція, мета та задачі бізнес-проекту 28 2.2. Інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту 32 2.3. Організаційно-виробничий план бізнес-проекту 36 2.4. Аналіз цільового ринку. Маркетингова стратегія бізнес-проекту 39 2.5. Фінансова і економічна оцінка бізнес-проекту 45 2.6. SWOT-аналіз підприємства 48 РОЗДІЛ 3. 55 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ВІДКРИТТЯ МІНІ-ПЕКАРНІ 55 3.1. Аналіз факторів економічного ризику 55 3.2. Оцінка ефективності бізнес-плану та перспективи розвитку проекту 60 ВИСНОВКИ 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 73
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Продукція хлібопекарської галузі являє собою важливу складову забезпечення продовольчої безпеки, оскільки хліб споживається всіма верствами населення, незалежно від географічного розташування, рівнів доходів та демографічних відмінностей. На внутрішньому ринку України спостерігається постійне зниження обсягів промислового виробництва хлібобулочних виробів. Така ситуація зумовлена як соціально-економічними чинниками (зниженням чисельності населення, зміною структури харчування), так і швидким зростанням сегменту продуктів-замінників та домашньої випічки, розширення асортименту хлібобулочних виробів. Для ефективного управління сучасними господарюючими суб'єктами та прийняття відповідних управлінських рішень керівники різних рівнів потребують ґрунтовної теоретичної підготовки та навиків з планування та організації бізнес-діяльності. Особливістю планування та організації бізнес-діяльністі є спрямованість на вирішення завдань, які мають стратегічну важливість для будь-якого підприємства Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика бізнес-планування досить широко висвітлена зарубіжними фахівцями (К. Барроу, Д. Бористайн, Р. Браун, П. Пруетт, Б. Форд, В. Попов, С. Ляпунов, А.Волосський й ін.) та вітчизняними дослідниками (С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, Г. М. Тарасюк, М. П. Мальська, С. М. Соболь, О. Г. Дерев’янко та ін.). На дослідження харчової промисловості, особливо її важливої складової – хлібопекарського виробництва, спрямовані праці таких вітчизняних вчених: О. Васильченка, В. Дробот, В. Ковбаси, Т. Мостенської та ін. Вирішенню проблем підвищення ефективності діяльності та розвитку хлібопекарських підприємств присвячені публікації Д. Балдика, О. Васильченко, Н. Костецької, В. Малиновського, С. Петрухи, Ю. Труш. Дослідження впливу швидкозмінюючого зовнішнього середовища на хлібний ринок, питання з бізнес-планування міні-пекарні, визначення трендів розвитку хлібо-булочного бізнесу з врахуванням світового досвіду та особливостей розвитку економіки України на найближчий період зумовлюють актуальність теми дипломної роботи. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень розроблення бізнес-планів виробництва хлібобулочних виробів в сучасних умовах, а також розробка таекономічне обгрунтування ефективості бізнес-проекту міні-пекарні. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  проаналізувати світовий ринок хлібобулочних виробів;  визначити особливості ринку хлібобулочних виробів в Україні;  дослідити особливості виробництва хлібобулочних виробів;  визначити концепцію, мету та задачі бізнес-проекту;  скласти інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту;  розробити організаційно-виробничий план бізнес-проекту;  проаналізувати цільовий ринок та скласти маркетингову стратегію бізнес-проекту;  провести фінансову і економічну оцінку бізнес-проекту;  скласти SWOT-аналіз підприємства;  визначити фактори економічних ризиків бізнес-плану;  оцінити ефективність бізнес-плану та перспективи розвитку проекту. Об’єктом дослідження є процес планування та реалізації бізнес-плану розробки проекту відкриття міні-пекарні. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти складання бізнес-планів та організації бізнес-діяльності. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. У процесі виконання роботи використовувалися наступні методи дослідження: при дослідження конкурентоспроможності бізнес-проекту використовувався SWOT-аналіз; при розрахунках ефективності проекту та оцінці ризиків використовувалася програма Project Exspert. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики складання бізнес-планів, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (розроблення бізнес-плану), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка ефективності та можливих ризиків бізнес-плану) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела.