0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінка ефективності виробничих інвестицій за ринкових умов господарювання (ID:697041)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, класифікація інвестицій 5 1.2. Особливості організації інвестиційної діяльності підприємства 11 1.3. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності 17 РОЗДІЛ 2. 25 АНАЛІЗ ІНВЕСТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ АФ «ВАТУТІНА» 25 2.1. Загальна характеристика ТОВ АФ «Ватутіна» 25 2.2. Аналіз управління виробництвом ТОВ АФ «Ватутіна» 31 2.3. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна» 38 РОЗДІЛ 3. 45 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТОВ АФ «ВАТУТІНА» 45 3.1. Удосконалення інвестиційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна» 45 3.2. Шляхи підвищення ефективності виробничих інвестицій ТОВ АФ «Ватутіна» 49 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду. У системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль у справі поновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, отже, і забезпеченні визначених темпів економічного зростання. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну і споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Розвиток інвестування в АПК України характеризується зростанням потреб в інвестиціях і зменшенням можливості їх забезпечення. За обмеженості внутрішніх джерел вагомим чинником технологічного оновлення та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва може стати іноземний капітал. Без створення умов заінтересованості зовнішніх інвесторів у розширенні обсягів вкладень в аграрний сектор неможливо вирішити завдання оновлення галузі, збільшення обсягів виробництва продукції та підвищення ефективності господарювання. Дослідженню питань сутності та ефективності інвестицій присвячено праці А. І. Бланка, В. В. Бочарова, Б. В. Губського, Я. І. Єлейка, І. В. Ліпсица, П. Р. Кругмана, А. А. Пересади, В. Г. Федоренка, Б. М. Щукіна, А. Александера, Дж. Бейлі, Г. Макміллана, В. Шарпа, Дж. Ван Хорна, Дж. Гітмана та інших. Питанню дослідження формування інвестиційних ресурсів в сільському господарстві України присвячені роботи таких вчених Вовчак О., Глуха Г., Захарін С., Захожай В., Косак В., Кушнір І., Леус М., Мазур А., Міщук В., Пехник А., Прокопчук О., Реверчук С. та інші. Проблематиці активізації інвестиційної діяльності підприємств АПК приділяє увагу багато українських вчених, зокрема А. Борисенко, В. Корнєєв, А. Шпак та ін. Теоретичні та практичні аспекти інвестиційної діяльності підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - розробка практичних рекомендацій щодо провадження інвестиційної діяльності підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, класифікація інвестицій;  розглянути особливості організації інвестиційної діяльності підприємства;  вивчити методи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності;  дати загальну характеристика ТОВ АФ «Ватутіна»;  проаналізувати управління виробництвом ТОВ АФ «Ватутіна»;  дослідити ефективність інвестиційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна»;  розглянути напрямки удосконалення інвестиційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна»;  запропонувати шляхи підвищення ефективності виробничих інвестицій ТОВ АФ «Ватутіна». Об’єктом дослідження є ефективності виробничих інвестицій ТОВ АФ «Ватутіна». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти інвестиційної діяльності. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики реалізації інвестиційної діяльності підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз інвестиційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна»), монографічний (напрямки удосконалення інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи підвищення ефективності виробничих інвестицій ТОВ АФ «Ватутіна») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ АФ «Ватутіна». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.