0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Світовий ринок транспортних послуг (ID:697050)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 4 1.1. Сутність поняття «транспортна послуга» 4 1.2. Характеристика основних способів транспортування 9 1.3. Технології управління якістю надання транспортних послуг та методи оцінювання їх ефективності 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАСПОРТНИХ ПОСЛУГ 23 2.1. Аналіз ринку траспортних послуг у світі 23 2.2. Світова транспортно-логістична система 29 2.3. Проблеми та перспективи розвитку світових траспортних систем 33 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 37 3.1. Використання світового досвіду розвитку ринку транспортних послуг в Україні 37 3.2. Застосування інформаційних технологій з метою вдосконалення управління транспортними послугами 44 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 56
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Нині транспортній сфері належить ключове місце в структурі світового ринку послуг. Забезпечуючи постачання товарів від продавця до кінцевого споживача, вона є ключовою ланкою, що поєднує суб’єктів ринкових відносин. З поширенням науково-технічного прогресу ця галузь постійно зазнає трансформацій, які впливають не тільки на її кількісну, а й на якісну складову. Таким чином формуються нові умови глобального ринкового середовища не тільки у сфері перевезень, але й усієї світової торгівлі. Аналіз сучасного стану світового ринку транспортних послуг має визначальне значення для розуміння структури та напрямів міжнародної торгівлі товарами, яка повністю заснована на поставках тим чи іншим видом транспорту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми функціонування ринк транспортних послуг знайшли своє відображення в численних публікаціях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед вітчизняних науковців відомі праці Афанасьев Л.Л., Александров Л.А., Ревуцька Т.В., Ситник М.Д., Тульчинський Л.І., Флорова А.Т.. Серед зарубіжних вчених інтерес здобули роботи Аарон Ю.А., Гоберман І.М., Саюн А.О., Ходош М.С. Мета дослідження є дослідити основні засади і тенденції функціонування світового ринку транспортних послуг на сучасному етапі. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність поняття «транспортна послуга»;  надати характеристику основних способів транспортування;  розглянути технології управління якістю надання транспортних послуг та методи оцінювання їх ефективності;  проаналізувати стан ринку траспортних послуг у світі;  розглянути світову транспортно-логістичну систему;  визначити проблеми та перспективи розвитку світових траспортних систем;  розглянути можливість використання світового досвіду розвитку ринку транспортних послуг в Україні;  дослідити застосування інформаційних технологій з метою вдосконалення управління транспортними послугами. Об’єктом дослідження є прoцеc функціонування світового ринку транспортних послуг. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи підходи до вивчення ринк транспортних послуг. Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані різноманітні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики функціонування світового ринку транспортних послуг, законодавчі та нормативні акти. Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.