0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління стратегічним потенціалом підприємства (ID:697059)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 65
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI OСНOВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та структура стратегічного потенціалу підприємства 5 1.2. Особливості формування стратегічного потенціалу підприємства 9 1.3. Методика оцінювання стратегічного потенціалу підприємства 12 РОЗДІЛ 2. AНAЛIЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАТ «АГРАРНИЙ ДIМ» 16 2.1. Загальна характеристика ПРАТ «Аграрний дім» 16 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників ПРАТ «Аграрний дім» та оцінка його фінансового стану 21 2.3. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства ПРАТ «Аграрний дім» 28 2.4. Аналіз стратегічного потенціалу ПРАТ «Аграрний дім» 31 2.5. Аналіз стратегії діяльності ПРАТ «Аграрний дім» 38 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАТ «АГРАРНИЙ ДIМ» 43 3.1. Напрями стратегічного розвитку ПРАТ «Аграрний дім» 43 3.2. Заходи щодо формування стратегічного потенціалу ПРАТ «Аграрний дім» 46 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 58
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Теорія стратегічного управління, що активно розвивається протягом останніх двох десятиріч і головна проблема якої полягає у формуванні інструментарію забезпечення довгострокової ефективності підприємства у змінюваному зовнішньому середовищі, постійно поповнюється новими підходами, концепціями та поняттями. Їх бурхливий розвиток пов’язаний із усвідомленням того, що підприємство не можна розглядати відокремлено. Воно є логічно вбудованим у суспільне життя елементом, відкритою соціально-економічною системою, що активно взаємодіє із різноманітними агентами у своєму оточенні, виконуючи ряд важливих функцій. Здатність до виживання об’єктивно притаманна підприємству як системі, оскільки, відповідно до теорії кібернетики, усі відкриті динамічні системи у своєму розвитку прямують до стану рівноваги. Однак сила цієї здатності може суттєво зменшитися або навіть досягти нульового рівня, якщо підприємство не відповідатиме певним вимогам, пов’язаним із необхідністю формування здатностей до стабілізації, інновацій та змін. Різноманітні аспекти дослідження потенціалу підприємства та процесу стратегічного управління ним знайшли своє відображення у роботах таких учених, як І. Ансоф, А. Воронкова, А. Градов, Т. Йеннер, Г. Козаченко, Л. Костирко, А. Наливайко, І. Отенко, Є. Попов, І. Рєпіна, Р. Фатхутдінов, О. Федонін, З. Шершньова тощо. Теоретичні та практичні аспекти аналізу стратегічного потенціалу підприємства аграрних підприємств розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - розробка практичних рекомендацій щодо аналізу стратегічного потенціалу підприємства та заходів його покращення на прикладі ПРАТ «Аграрний дiм». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність та структура стратегічного потенціалу підприємства;  розглянути особливості формування стратегічного потенціалу підприємства;  вивчити методи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства;  дати організаційну характеристику ПРАТ «Аграрний дiм»;  проаналізувати економічний стан ПРАТ «Аграрний дім»;  оцінити стратегічний потенціал ПРАТ «Аграрний дім»;  визначити напрями стратегічного розвитку ПРАТ «Аграрний дім»;  зпропонувати заходи щодо формування стратегічного потенціалу ПРАТ «Аграрний дім». Об’єктом дослідження є прoцeс формування стратегічного розвитку ПРАТ «Аграрний дім». Предметом дослідження є тeoрeтичнi, мeтoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспeкти формування стратегічного потенціалу підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування стратегічного потенціалу підприємства в аграрній сфері, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз економічного стану ПРАТ «Аграрний дім»), монографічний (напрями стратегічного розвитку ПРАТ «Аграрний дім»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка стратегічного потенціалу ПРАТ «Аграрний дiм») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПРАТ «Аграрний дiм» Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.