0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Розробка фінансової стратегії підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід (ID:697094)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 70
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність поняття «фінансова стратегія» та план її розробки 5 1.2. Зарубіжний досвід розробки фінансової стратегії підприємства 11 1.3. Механізм розробки фінансової стратегії 18 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ЩОДО РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Санта-Україна» 26 2.2. Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості ПрАТ «Санта-Україна» 37 2.3. Оцінка стратегічних перспектив фінансового стану ПрАТ «Санта-Україна» 42 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 51 3.1. Шляхи формування фінансової стратегії ПрАТ «Санта-Україна» 51 3.2. Заходи щодо удосконалення фінансової стратегії ПрАТ «Санта-Україна» 59 ВИСНОВКИ 64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Забезпечення сталого розвитку та вирішення проблем економічної стабілізації національних підприємств зараз безпосередньо пов'язані з фінансуванням. Сьогодні ринок товарів і послуг наповнений безліччю конкурентів, які виробляють широкий асортимент продукції і пропонують широкий спектр послуг. Фінансовий менеджмент є одним із видів функціонального менеджменту і він тісно взаємодіє з усім стратегічним управлінням. Зі зростанням важливості вирішення проблем, які потребують надання необхідних фінансових ресурсів та ефективного управління бізнесом, фінансова стратегія набуває все більшого значення як ефективний інструмент стратегічного управління фінансовими процесами бізнесу. Для того, щоб компанії досягли сталого розвитку, їм необхідно покращити свою фінансову стратегію, використовуючи міжнародний досвід. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науково-теоретичні аспекти проблеми стратегічного фінансового планування, розробка фінансової стратегії, її зміст і структурні особливості знайшли відображення у публікаціях українських та зарубіжних авторів: В.І. Аранчія, І.О. Бланка, Ю.В. Дворнікової, О.П. Зорі, В.О. Зубенка, О.А. Кузнєцової, Ю.П. Лашка, О.І. Лозовської, П.М. Макаренка, О.В. Маковоза, А.І. Петрової, І.Й. Плікуса, Т.Є. Шевченка, О.В. Шраменка, В.А. Янковської та інших. Однак фахівці та дослідники у своїх працях недостатньо уваги зосереджують на теоретичних та прикладних проблемах розробки фінансової стратегії підприємства, порівнюючи вітчизняний та зарубіжний досвід. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про формування фінансової стратегії підприємств, а також практичних рекомендацій щодо розробки фінансової стратегії підприємств, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду на прикладі ПрАТ «Санта-Україна». Досягнення цієї мети потребувало вирішення таких дослідницьких завдань:  вивчити теоретичну сутність поняття «фінансова стратегія» та план її розробки;  дослідити зарубіжний досвід розробки фінансової стратегії підприємства;  розглянути механізм розробки фінансової стратегії;  надати загальну характеристика фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Санта-Україна»;  проаналізувати ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість ПрАТ «Санта-Україна»;  оцінити стратегічні перспективи фнансового стану ПрАТ «Санта-Україна»;  розглянути шляхи формування фінансової стратегії ПрАТ «Санта-Україна»;  визначити напрямки розробки фінансової стратегії ПрАТ «Санта-Україна». Об’єктом дослідження є процес розробки фінансової стратегії підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти розробки фінансової стратегії підприємства. Під час підготовки дипломної роботи було використано ряд загальновизнаних методів та прийомів наукових знань. Теоретико -методологічною основою дослідження стала наукові робота українських учених з питань теорії та практики розробки фінансової стратегії компанії, законів та нормативних актів. У процесі дослідження були використані такі економічні методи дослідження: абстрактно-логічний (узагальнення та теоретичні висновки), статистично-економічний (аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості ПрАТ «Санта-Україна»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (практичні рекомендації щодо шляхів та напрямів формування фінансової стратегії ПрАТ «Санта-Україна») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПрАТ «Санта-Україна». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо шляхів та напрямів формування фінансової стратегії ПрАТ «Санта-Україна».