0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі департаменту продаж паперової продукції ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ID:697140)

Тип роботи: інше
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 37
Рік виконання: 2021
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Визначення економічної сутності, ознак та складових збутової діяльності підприємства 4 1.2. Методичні підходи та система показників оцінювання ефективності збутової діяльності підприємства 12 1.3. Особливості реалізації функцій управління в збутовій діяльності 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ДОДАТКИ 36
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Розвиток ринкових умов і стабілізація економічних процесів в Україні значною мірою залежать від ефективності управління підприємств. У цих умовах збутову політику підприємств слід розглядати як таку економічну систему, ефективність якої залежить від характеру взаємодії з діловими партнерами, конкурентами, посередниками та органами державного управління. Одним з найважливіших завдань підприємства для забезпечення ефективного збуту вважається формування конкурентоспроможної організаційної структури як елементу складної комплексної системи управління збутом. У цьому зв’язку доцільно розглянути процес планування і організації збуту на підприємстві. Збутова діяльність підприємств, що займаються різного роду економічною діяльністю, стала ще більш складним процесом через мінливість конкурентного середовища та посилення ризиків невизначеності в Україні та світі взагалі, що у свою чергу актуалізувало необхідність проведення наукових досліджень, спрямованих на пошук нових, більш оптимальних підходів до планування та організації збутової діяльності підприємства. Проблеми збуту підприємств на теоретичному і методологічному рівнях досліджували як іноземні, так і вітчизняні науковці: Л.В. Балабанова, Г. Дж. Болт, О.О. Брух, Л.Е. Варданян, В.М.Власова, С.С. Гаркавенко, Ф. Котлер, В.Я. Кардаш, А. Кус, Т.І. Лук’янець, Т.Б. Надтока, А.О. Старостіна, В.П. Хлусов та ін. Однак окремі теоретичні та практичні аспекти формування системи збуту суб'єктів господарювання досліджено недостатньо повно. Мета дослідження - аналіз механізмів і моделей процесу формування та розвиток системи збуту підприємства, удосконалення форм збуту продукції підприємства та каналів доведення товарів до споживачів. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - визначити економічну сутність, ознаки та складові збутової діяльності підприємства; - розглянути методичні підходи та систему показників оцінювання ефективності збутової діяльності підприємства; - дослідити особливості реалізації функцій управління в збутовій діяльності. Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку збутової системи на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування збутової системи на підприємстві. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування збутової системи на підприємстві, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз систему збуту продукції підприємства), монографічний (напрямки удосконалення системи збуту підприємства), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи по стимулюванню збуту підприємства) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» . Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.