0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Стратегія інноваційної діяльності підприємства і оцінка її ефективності (ID:697141)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 4 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Сутність управління інноваціями підприємства 4 1.2. Особливості формування стратегії інноваційної діяльності підприємства 9 1.3. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства 14 РОЗДІЛ 2. 22 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ АФ «ВАТУТІНА» 22 2.1. Загальна характеристика ТОВ АФ «Ватутіна» 22 2.2. Аналіз управління виробництвом ТОВ АФ «Ватутіна» 28 2.3. Оцінка інноваційної стратегії ТОВ АФ «Ватутіна» 35 РОЗДІЛ 3. 42 УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ АФ «ВАТУТІНА» 42 3.1. Вибір стратегічних напрямів інноваційної діяльності підприємства ТОВ АФ «Ватутіна» 42 3.2. Шляхи удосконалення стратегії інноваційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна» 46 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 59
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Сучасна економіка України потребує активізації інноваційної діяльності на всіх економічних рівнях для підвищення конкурентоспроможності країни та її інтеграції у світову економічну систему. Об’єктивна необхідність посилення інноваційного характеру виробничої діяльності в період трансформаційних процесів зумовлює особливу значущість проблеми активізації інноваційного складника підприємства, насиченості процесу управління, змісту інноваційної праці, її наповнення новими компонентами. Теоретичні, методологічні та методичні аспекти управління інноваціями знайшли відображення в роботах багатьох вітчизняних та закордонних учених: П. Милгрома, Дж. Робертса, А.В. Череп, Л.Г. Олейнікової, О.Г. Черепа, О.В. Ткаченко, А.А. Турила, О.С. Єфремова, К.О. Сорокі, В.І. Покотілової, А.С. Полянської, А.О. Длігача, М.М. Меркулова, А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевої, Н.А. Саломатіна, А. Файоля та ін. Теоретичні та практичні аспекти формування стратегії інноваційної діяльності підприємства та визначення її ефективності в аграрній сфері розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацiй щодо удосконалення стратегії інноваційної діяльності підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність управління інноваціями підприємства;  розглянути особливості формування стратегії інноваційної діяльності підприємства;  вивчити методологію визначення ефективності інноваційної діяльності підприємства;  дати загальну характеристика ТОВ АФ «Ватутіна»;  проаналізувати управління виробництвом ТОВ АФ «Ватутіна»;  дослідити інноваційну стратегію ТОВ АФ «Ватутіна»;  розглянути можливі стратегічні напрямки інноваційної діяльності підприємства;  запропонувати шляхи удосконалення стратегії інноваційної діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є прoцес реалізації інноваційної стратегії ТОВ АФ «Ватутіна». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти формування інноваційної стратегії підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики реалізації інноваційної стратегії підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз інноваційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна»), монографічний (напрямки удосконалення інноваційної стратегії ТОВ АФ «Ватутіна»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи удосконалення механізму реалізації інноваційної стратегії ) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ АФ «Ватутіна». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків