0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз стратегії лідера ринку і обгрунтування шляхів утримання ринкових позицій (ID:697145)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРА РИНКУ 4 1.1. Сутність поняття «стратегічний розвиток підприємства» 4 1.2. Стратегія лідера ринку як вид стратегії конкурентної поведінки 9 1.3. Основні типи стратегій конкурентної боротьби для лідера ринку 17 Висновки до першого розділу: 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТОВ «АСКАНІЯ-ФЛОРА» 24 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ «Асканія-Флора» 24 2.2. Аналіз конкурентних переваг ТОВ «Асканія-Флора» 30 2.3. Оцінка ефективності конкурентної стратегії ТОВ «Асканія-Флора» 36 Висновки до другого розділу: 44 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УТРИМАННЯ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ДЛЯ ТОВ «АСКАНІЯ-ФЛОРА» 45 3.1 Напрямки розвитку лідерства ТОВ «Асканія-Флора» на ринку квітів 45 3.2. Розробка заходів щодо удосконалення стратегії конкурентної боротьби 52 Висновки до третього розділу: 56 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Сучасна трансформація індустріальної економіки і суспільства до економіки, що заснована на знаннях та інформації, вимагає но-вих підходів до імперативів розвитку промислових підприємств. Стає очевидною необхідність корінної зміни парадигми розвитку промислового підприємства, в основі якої лежить ідеологія інтелектуалізації інноваційного розвитку, що надає можливості для отримання лідерських позицій на ринку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методологічні основи вивчення конкурентних стратегій представлені в працях таких західних та вітчизняних вчених як І. Анософф, М. Портер, А. Томпсон, Д. Рікардо, Ф. Котлер, П. Саблук, С. Кваша, С. Єрохін, В. Геєць та інші. Проблеми лідерства підприємств на ринку присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних науковців: О. Білоуса, З. Борисенко, Ф. Котлера, М. Книша, Г. Минцберг, О. Паршиної, О. Попова, М. Портера, К. Омайє, Г. Саймона, І. Смачило, P.У. Фатхутдиновa, Чан Ким Рене Моборна, де розглянуті основні конкурентні стратегії, що надають можливості для отримання високого економічного статусу підприємства як на внутрішньому, так і світовому ринках. Проте, в сучасному мінливому середовищі, яке стрімко розвивається, старі методи все більше втрачають свою актуальність, а розробка конкурентоздатних стратегій, які можуть забезпечити підприємству лідерські позиції на ринку, завжди залишається актуальним питанням. Мета дослідження є розширення та поглиблення теоретичних положень до особливостей формування стратегії лідера ринку та розробка рекомендацій щодо утримання підприємством ринкових позицій. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути сутність поняття «стратегічний розвиток підприємства»;  дослідити стратегію лідера ринку як вид стратегії конкурентної поведінки;  розглянути основні типи стратегій конкурентної боротьби для лідера ринку;  надати загальну організаційно-економічну характеристику ТОВ «Асканія-Флора»;  проаналізувати конкурентні переваги ТОВ «Асканія-Флора»;  оцінити ефективність конкурентної стратегії ТОВ «Асканія-Флора»;  визначити напрямки розвитку лідерства ТОВ «Асканія-Флора» на ринку квітів;  розробити заходи щодо удосконалення стратегії конкурентної боротьби. Об’єктом дослідження є прoцеc формування стратегії лідера ринку. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти конкурентних стратегій функціонування підприємства. Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані різноманітні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування конкурентної стратегії підприємства. Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків