0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Розробка логістичної системи управління запасами (ID:697146)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність поняття «управління запасами» промислового підприємства 5 1.2. Ефективність функціонування логістичної системи управління запасами підприємства 11 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 18 2.1. Середовище функціонування ТОВ «Пирятинський сирзавод» 18 2.2. Аналіз показників господарської діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод» 27 2.3. Особливості організації логістичної системи управління запасами на ТОВ «Пирятинський сирзавод» 34 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» 40 3.1. Основні напрямки удосконалення логістичної системи управління запасами 40 3.2. Обгрунтування доцільності впровадження заходу 44 3.3. Вплив заходу на показники господарської діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод» 49 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 ДОДАТКИ……………………………………………… ………………………….61
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з утворенням різноспрямованих товарних потоків, робіт (послуг), фінансових ресурсів, інформації, які повинні пройти шлях від місць їх утворення до місць споживання чи утилізації. Ефективне та раціональне логістичне забезпечення бізнесу відіграє надзвичайно важливу роль у досягненні високих економічних результатів. Підприємства впроваджують нові технології, впорядковують виробничі та реалізаційні процеси. З огляду на такі тенденції набуває актуальності питання управління запасами. У поточному сценарії, коли задоволення потреб клієнтів і обслуговування стали головною причиною для бізнесу, потреба в ефективному управлінні запасами в значній мірі розглядається скоріше як необхідність, ніж проста тенденція. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління запасами та логістичний підхід до управління розглядається в працях ряду науковців, серед яких можна виділити: Є.В. Крикавського, О.М. Тридід, В. І. Перебийніс, О.Р. Яремко, В.Л. Мякушко, О.М. Куницьку, В.П. Чайковську, О.В. Посилкіну, Г.В. Кубасову, С.О. Огієнко, Д. Уотерс, В.Є. Ніколайчук, Л. О. Каніщенкота ін. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти логістичної системи управління запасами потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про логістичну систему управління запасами, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення такої системи ТОВ «Пирятинський сирзавод», що дозволить знизити витрати та отримати конкурентні переваги. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути сутність поняття «управління запасами» промислового підприємства;  вивчити метoдичні підходи до оцінювання ефективності функціонування логістичної системи управління запасами підприємства;  дослідити середовище функціонування ТОВ «Пирятинський сирзавод»  проаналізувати показники господарської діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  розглянути особливості організації логістичної системи управління запасами на ТОВ «Пирятинський сирзавод»;  визначити основні напрямки удосконалення логістичної системи управління запасами;  обгрунтувати доцільність впровадження заходу;  визначити вплив заходу на показники господарської діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод». Об’єктом дослідження є процес управління запасами на ТОВ «Пирятинський сирзавод». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління запасами підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління запасами, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (особливості організації логістичної системи управління запасами на ТОВ «Пирятинський сирзавод»), монографічний (основні напрямки удосконалення логістичної системи управління запасами), розрахунково-конструктивний та експериментальний (вплив заходу на показники господарської діяльності ТОВ «Пирятинський сирзавод») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «Пирятинський сирзавод». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.