0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Стратегії розвитку підприємств малого бізнесу (ID:697148)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 55
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність поняття «стратегії розвитку підприємства» 5 1.2. Основні види стратегій розвитку підприємства 10 1.3. Особливості формування стратегії розвитку підприємств малого бізнесу 15 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПП «АЙСНЕТ» 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз господарської та фінансової діяльності підприємства у контексті стратегічного управління 23 2.3. Оцінка результатів реалізації стратегії розвитк у підприємства 27 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДOCКOНAЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПП «АЙСНЕТ» 37 3.1. Обгрунтування шляхів підвищення прибутковості підприємства 37 3.2. Розробка заходів щодо удосконалення стратегії розвитку підприємства 43 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 54
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В сучасних умовах перед більшістю підприємств малого бізнесу виникла проблема неефективного використання наявних ресурсів. При оцінці потенціалу підприємства необхідно розглядати його сукупні можливості, формувати, визначати і задовольняти потреби ринку в товарах і послугах. Пошук напрямків розвитку для підприємств малого бізнесу є актуальним у зв'язку з тим, що необхідність пристосування до нових економічних умов об'єктивно змушує шукати найбільш вигідні сфери додаткового використання наявного виробничого потенціалу - тобто шукати найбільш ефективну стратегію розвитку виробничої діяльності. Дослідження в сфері стратегічного планування проводили такі науковці як Л. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор, Л. Лайкерт, К. Аджирис, У. Бенніс, Р. Бекхард, Г. Лінніт, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуорі, Т. Норберт, М. Хаммер, Дж. Чампі. Вивченням проблем розвитку саме малих підприємств займалися такі вчені, як З. С. Варналій , В. М. Колот, О. І. Микитюк, І. С. Кузнєцова, В. Я. Чевганова, І. А. Брижань, Т. Т. Мілашенко, Д. І. Мельник та інші. У сучасній науковій літературі практично відсутні розробки універсальних технологій управління розвитком підприємств, що суттєво перешкоджає впровадженню високоефективних стратегій, раціональних інвестиційних програм тощо. Мета дослідження - обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацiй щодо удосконалення стратегії розвитку підприємств малого бізнесу. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність поняття «стратегії розвитку підприємства»;  вивчити основні види стратегій розвитку підприємства;  розглянути особливості формування стратегії розвитку підприємств малого бізнесу;  дати загальну характеристика підприємства;  проаналізувати господарську та фінансову діяльність підприємства у контексті стратегічного управління;  оцінити результати реалізації стратегії розвитку підприємства;  обгрунтувати шляхи підвищення прибутковості підприємства;  разробити заходи щодо удосконалення стратегії розвитку підприємства. Об’єктом дослідження є прoцес реалізації стратегії розвитку ПП «Айснет». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти формування стратегії розвитку підприємств. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування стратегії розвитку підприємств, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теорет ичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз результатів реалізації стратегії розвитку підприємства), монографічний (шляхи підвищення прибутковості підприємства), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо удосконалення стратегії розвитку підприємства ) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПП «Айснет». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.