0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Маркетингові аспекти вибору і реалізації стратегії розвитку підприємства (ID:697152)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI OСНOВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ МАРКЕТИНГУ 5 1.1. Стратегічний розвиток підприємств 5 1.2. Маркетингові аспекти вибору і розробки стратегії розвитку підприємств 10 1.3. Обгрунтування вибору стратегії розвитку підприємства 14 РОЗДІЛ 2. AНAЛIЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 21 2.1. Загальна характеристика ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд» 21 2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 27 2.3. Оцінка ефективності стратегічного маркетингу розвитку ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд» 36 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МАКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 42 3.1. Шляхи фoрмувaння стратегії розвитку пiдприємств 42 3.2. Маркетингові заходи при розробці і введенні на ринок нового товару 48 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 62
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Однією з ключових складових стратегічного управління є стратегія розвитку. Вибір стратегії та її реалізація становлять основну частину змісту діяльності зі стратегічного управління. Для забезпечення ефективної діяльності та конкурентоспроможності необхідно мати обґрунтовану стратегію дій, яка залежить у першу чергу від того, яким бачиться той чи інший бізнес у майбутньому, тобто реалізація стратегії повинна забезпечити розвиток. Особливу зацікавленість викликають питання формування та реалізації маркетингової стратегії підприємств, оскільки на сучасному етапі розвитку вони набуває клієнтоорієнтованого характеру. Це підвищує значущість маркетингової складової у забезпеченні ефективного функціонування й розвитку підприємства. Питання формування та реалізації маркетингових аспектів стратегічного управління підприємства та оцінка їх ефективності є досить актуальними для підприємств. Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Проблемам управління змінами та різним аспектам механізму розвитку підприємств присвятили праці відомі вітчизняні вчені: С. Некрасов, Н. Федорова, М. Бідняк, Е. Панина, Ф. Хміль, А. Швандина, Й. Петрович. Вивченню питань стратегічного управління і маркетингу, формування конкурентних маркетингових стратегій, окремих їх елементів та аспектів присвячені роботи багатьох учених: І. Ансоффа, М. Мартиненк, С. Филиппова, О. Кузьмін, О. Мельник, О. Могилевська, Л. Шемаєва, О.Ареф'єва, В. Гриньова, Ж. Ламбена, Б. Карлоффа, Х. Кобоясі, Ф. Котлера, І. Кретова, Д. Кромбрюгге, К. Лінді, С. Маджаро, Дж. Макартура, М. Мескона, Н. Моісеєвої, А. Поршнєва, А. Романова, Х. Такеучі, Т. Фуджімото, Г. Шмалена Ю. Юданова, Д. Аакер, К. Боумен, Є. Голубков, Д. Джобер, П. Дойль, П. Друкер, Дж. Дэй, Дж. Еванс, М. Мак-Дональд, Р. Фатхутдінов та ін. Разом з тим, теоретичні та практичні питання вибору і реалізації стратегії розвитку підприємства з точки зору маркетингу потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - розширення та поглиблення теоретичних положень вибору і реалізації стратегії розвитку підприємства, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення такої стратегії на ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд», на засадах маркетингу. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  визначити сутність стратегічного розвитку підприємств;  розглянути маркетингові аспекти вибору і розробки стратегії розвитку підприємств;  обгрунтування вибору стратегії розвитку підприємства;  надати загальну характеристику ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд»;  проаналізувати маркетингову діяльність підприємства;  проведено оцінку ефективності стратегічного маркетингу розвитку ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд»;  шляхи фoрмувaння стратегії розвитку пiдприємств;  запропонувати маркетингові заходи при розробці і введенні на ринок нового товару. Об’єктом дослідження є процес управління стратегією розвитку ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти формування стратегії розвитку підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування стратегії розвитку підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (оцінка маркетингової діяльності підприємства), монографічний (шляхи фoрмувaння стратегії розвитку пiдприємств), розрахунково-конструктивний та експериментальний (маркетингові заходи при розробці і введенні на ринок нового товару) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПAТ «Житoмирський мoлoкoзaвoд». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.