0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (ID:697154)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 70
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічні аспекти конкурентоспроможність підприємства: суть та основні поняття 6 1.2. Чинники, які впливають на конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах господарювання 10 1.3. Основні методологічні підходи до визначення ефективності конкурентоспроможності підприємства 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ») 25 2.1. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 25 2.2. Аналіз конкурентоспроможності та її інноваційної складової в забезпеченні високого рівня потенціалу ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 34 2.3. Оцінка конкурентоспроможності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та фактори її підвищення 46 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 53 3.1. Визначення стратегічних орієнтирів підприємства 53 3.2. Розробка програми підвищення конкурентоспроможності підприємства 57 ВИСНОВКИ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 71
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сьогодні, коли розвиток будь-якої сфери економіки та її суб'єктів відбувається з високим ступенем динамічності, відбувається і посилення конкуренції між підприємствами, внаслідок чого питання ефективного управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства набуває ще більшого значення. Стійкість положення торговельного підприємства в конкурентному середовищі стала визначатися не стільки наявністю й ефективністю використання доступних для нього ресурсів, скільки можливостями їхнього генерування в конкурентному потенціалі, що створює умови зростання конкурентоспроможності підприємства в стратегічній перспективі. Кожне підприємство з моменту його створення і протягом усього терміну існування наманається досягти найвищого рівня конкурентоспроможності порівняно з конкурентами, адже за рахунок цього воно зможе отримувати та збільшувати власні ефективність та прибуток, а також більш повно задовольнити швидко змінювані потреби споживачів продукції або послуг. Все це вимагає від торговельного підприємства, що має на меті продовжувати ефективну діяльність протягом довгострокового періоду, сформувати ефективну систему управління власним потенціалом конкурентоспроможності. Питанню управління конкурентоспроможністю продукції підприємств приділено увагу в працях багатьох вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: Г. Азоєва, І. Ансоффа, І. Арєнкова, І. Войцеховської, А. Воронкової, О. Гудзинського, І. Должанського, Н. Краснокутської, В. Павлової, М. Портера, І. Олексюка, Я. Саліхової, С. Семененко, І. Рєпіної, О. Федоніна та інших. Теорію та методологію управління потенціалом торговельних підприємства всебічно представлено в наукових працях О. Азаряна, В. Апопій, Н. Краснокутської, Є. Лапіна, Л. Омеляновича, Л. Фролової, О. Шубіна тощо. Однак окремі теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції підприємств досліджено недостатньо повно. Мета дослідження - аналіз системи управління конкурентоспроможністю підприємтства (на прикладі на прикладі ПАТ «Інтерпайп НТЗ»)» та визначеня шляхів удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - визначити економічні аспекти конкурентоспроможності підприємства: суть та основні поняття; - дослідити чинники, які впливають на конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах господарювання; - розглянути основні методологічні підходи до визначення ефективності конкурентоспроможності підприємства; - провести діагностику зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; - проаналізувати конкурентоспроможність та її інноваційної складової в забезпеченні високого рівня потенціалу ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; - оцінити конкурентоспроможності ПАТ «Інтерпайп НТЗ» та фактори її підвищення; - визначити стратегічні орієнтири ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; - розробити програму підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Об’єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз систему управління конкурентоспроможністю продукції підприємства), монографічний (шляхи удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства), розрахунково-конструктивний та експериментальний (обґрунтування системи управління конкурентоспроможністю підприємства) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – 79 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 13 таблиць, 7 рисунків, 50 джерел використаної літератури. Дипломна робота містить 8 додатків.