0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Види організаційних струтур при стратегічному управління підприємством (ID:697155)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 65
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI OСНOВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність організаційної структури підприємства 5 1.2. Основні види організаційної структури підприємства 10 1.3. Оцінка оптимальності організаційної структури при стратегічному управління підприємством 16 РОЗДІЛ 2. AНAЛIЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРИ СТАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 27 2.1. Загальна характеристика підприємства 27 2.2. Аналіз організаційної структури підприємства 29 2.3. Аналіз ефективності організаціної структури при стратегічному управлінні підприємством 35 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 44 3.1. Перспективи удосконалення оргструктури управління підприємством 44 3.2. Заходи щодо удосконалення організаційної структуру при стратегічному управлінні підприємством 49 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61 ДОДАТКИ 64
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В умовах формування системи ринкових відносин у суспільстві особливої актуальності набуває проблема докорінної зміни внутрішнього господарського механізму управління підприємствами та його формування з метою ефективного функціонування підприємств у довгостроковій перспективі. Результативний розвиток та формування перспективи будь-якого підприємства забезпечується завдяки взаємозв’язку ефективної системи менеджменту, високої конкурентоспроможності та інвестиційній привабливості підприємства. Сучасна теорія та практика ведення бізнесу доводить, що одним із основних результативних способів ефективного пошуку напрямів розвитку системи менеджменту підприємства є застосування управлінської діагностики в системі менеджменту з урахуванням діагностики ефективності типової організаційної структури управління як загальної діагностичної цілі системи управлінської діагностики підприємства. Aнaлiз oстaннiх дoслiджeнь i публiкaцiй. Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних аспектів формування, використання та розвитку організаційних структур управління підприємствами здійснили такі науковці, як З. П. Баранник, Т. М. Берідзе, Л. В. Бондарчук, О. А. Гарват, В. В. Глущевський, І. О. Гулівата, М. В. Кармінська-Бєлоброва, І. В. Копитова, Д. Л. Левчинський, Н. Г. Метеленко, С. А. Петренко, М. П. Пріступа, І. П. Продіус, О. М. Рибалко, С. С. Свірідова, Г. Л. Садовець, В. В. Смородін, В. В. Сьомченко, А. Д. Чикуркова, О. С. Шевченко та ін. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти ефективності організаціної структури при стратегічному управлінні підприємством потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - розширення та поглиблення теоретичних положень формування організаціної структури, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення організаціної структури ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС» при стратегічному управлінні підприємством. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  визначити сутність організаційної структури підприємства;  розглянути основні види організаційної структури підприємства;  розглянути підходи щодо оцінки оптимальності організаційної структури при стратегічному управління підприємством;  надати загальну хaрaктeристикa ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС»;  проаналізувати організаційну структуру ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС»;  проведено оцінку ефективності організаціної структури при стратегічному управлінні підприємством;  визначити перспективи удосконалення оргструктури управління підприємством;  запропонувати заходи щодо удосконалення організаційної структуру при стратегічному управлінні підприємством. Об’єктом дослідження є процес формування організаційної-структури ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти формування організаційної-структури підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування організаційної структури підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (оцінку ефективності організаціної структури при стратегічному управлінні підприємством), монографічний (перспективи удосконалення оргструктури управління підприємством), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо удосконалення організаційної структуру при стратегічному управлінні підприємством) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.