0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ (ID:697156)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 55
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI OСНOВИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність управління продуктивністю підприємства 5 1.2. Розроблення стратегічних планів і програм управління продуктивністю 10 1.3. Основні методи вимірювання й оцінки продуктивності підприємства 14 РОЗДІЛ 2. 19 AНAЛIЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 19 2.1. Загальна характеристика економічного становища підприємства 19 2.2. Аналіз управління продуктивністю виробництва зернових в господарстві підприємства 26 2.3. Оцінка ефективності управління продуктивністю підприємства 29 РОЗДІЛ 3. 35 НАПРЯМИ УДOCКOНAЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 35 3.1. Удосконалення технічної бази і впровадження прогресивних технологій як напрям підвищення продуктивності 35 3.2. Розробка заходів щодо удосконалення управління продуктивністю на підприємстві 43 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 53
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. .Продуктивність є одним із важливих показ¬ників економічного зростання, тобто показник, який забезпечує збільшення реального продукту та доходів. Дослідження теоретичних і методико-прикладних підходів щодо стратегічного планування в проектуванні і розробці програми управління продуктивністю як міри ефективного використання наявних виробничих ресурсів є предметом особливо актуальним в ринкових умовах господарювання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні проблеми управління продуктивністю організації знайшли своє відображення в основоположних роботах науковців минулого: А. Сміта, Р. Оуена, Ч. Беббіджа, О. Конта, Н. Сеніора, Ф.Тейлора, Г. Емерсона, А. Файоля, Ф. Гілберта, Б. Сэема, Ф. Бастиа, К. Маркса. Серед сучасних вчених-економістів суттєвий внесок в розвиток теорії й практики зробили: Д. Скот Синк, Д. Кендрик, Е. Деннісон, С. Фабрикант, Р. Солоу, Д. МакГрегор, Т. Питерс, Р. Уотермен, М.Х. Маскон, П. Друккер, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, Р.В. Гаврилов, Б.М. Генкин, О.Е. Германова. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти управління продуктивністю організації потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - розширення та поглиблення теоретичних положень про управління продуктивністю організації, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення такого управління на СТОВ «Вернигородське», що дозволить знизити витрати та отримати конкурентні переваги. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  визначити сутність управління продуктивністю підприємства;  вивчити методичні підходи до розроблення стратегічних планів і програм управління продуктивністю;  розглянути основні методи вимірювання й оцінки продуктивності підприємства;  дати загальну характеристику економічного становища підприємства;  проаналізувати управління продуктивністю виробництва зернових в господарстві підприємства;  оцінити ефективності управління продуктивністю підприємства;  визначити напрями удосконалення технічної бази і впровадження прогресивних технологій як напрям підвищення продуктивності;  запропонувати заходи щодо удосконалення управління продуктивністю на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес управління продуктивністю СТОВ «Вернигородське». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління продуктивністю підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління продуктивністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз управління продуктивністю виробництва зернових в господарстві підприємства), монографічний (аналіз ефективності управління продуктивністю підприємства), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо удосконалення управління продуктивністю на підприємстві) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела, фінансова звітність СТОВ «Вернигородське». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків