0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві (ID:697157)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 5 1.1. Організаційно-технологічні аспекти розташування обладнання 5 1.2. Основні принципи розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві 12 1.3. Аналіз ефективності робочого місця на підприємстві 19 РОЗДІЛ 2. 29 АНАЛІЗ СИСТЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 29 2.1. Загальна характеристика підприємства ПрАТ «Санта-Україна» 29 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Санта-Україна» 31 2.3. Ефективнисть розташування обладнання та планування приміщень на ПрАТ «Санта-Україна» 40 РОЗДІЛ 3. 44 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 44 3.1. Сучасні тенденції технічного забезпечення та розміщення обладнання на підприємстві 44 3.2. Заходи щодо удосконалення системи розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57 ДОДАТКИ 60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Важливим аспектом праці є її організація. Під організацією праці розуміють поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання ефективних кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці та виробництва для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. Планування цеху та обладнання є одним із найбільш відповідальних етапів проектування. Об’ємно-планувальні рішення можуть бути досить різні в залежності від творчого підходу проектувальника; однак є ряд положень загального характеру, яких необхідно дотримуватись, щоб досягнути вдалих результатів. Добре розроблений план розміщення устаткування може істотно позначитися на безпеці, ефективності і мотивації працівників, тоді як поганий план як мінімум приводить до необґрунтованих витрат виробничих площ, часу, а іноді здатний заподіяти і серйозних збитків. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку питань створення та організації робочих місць значний внесок зробили такі вітчизняні вчені, як: А. Амоша, Д. Богиня, Д. Верба, О. Грішнова, Д. Колот, Г. Куліков, Е. Лібанова, С. Поторочин, І. Швець та інші. Серед зарубіжних науковців, у працях яких досліджено теоретичні основи організації робочих місць, слід виділити В. Адамкука, Л. Блека, Л. Владимирова, Г. Десслера, М. Магуру, Д. Маккейба, О. Романова, Ф. Рофе, І. Сорокіна та інших. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти організації розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - розширення та поглиблення теоретичних положень про розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення такої організації на ПрАТ «Санта-Україна», що дозволить знизити витрати та отримати конкурентні переваги. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути організаційно-технологічні аспекти розташування обладнання;  вивчити основні принципи розташування обладнання;  дослідити особливості аналізу ефективності робочого місця на підприємстві;  дати загальну характеристика ПрАТ «Санта-Україна»;  проаналізувати виробничо-господарську діяльноість ПрАТ «Санта-Україна»;  дослідити ефективнисть розташування обладнання та планування приміщень на ПрАТ «Санта-Україна»;  розглянути основні тенденції технічного забезпечення та розміщення обладнання на підприємстві;  запропонувати заходи щодо удосконалення системи розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес раціонального розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Санта-Україна»), монографічний (ефективнисть розташування обладнання та планування приміщень на ПрАТ «Санта-Україна»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо удосконалення системи розташування обладнання та планування приміщень на підприємстві) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПрАТ «Санта-Україна». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.