0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Стратегічний контроль в управлінні підприємством (ID:697158)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИЧНІ OСНOВИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Стратегічний контроль як важливий елемент системи управління підприємством 5 1.2. Особливості формування системи стратегічного контролю на підприємстві 11 1.3. Методи та прийоми стратегічного контролю на підприємстві 16 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 22 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ «ПТК Шабо» 22 2.2. Оцінка складових системи стратегічного контролю на ТОВ «ПТК «Шабо»» 27 2.3. Показники результативності стратегічного контролю в управлінні ТОВ «ПТК Шабо» 37 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДOCКOНAЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТ ВІ 45 3.1. Шляхи удосконалення системи стратегічного контролю на підприємстві 45 3.2. Розробка заходів щодо удосконалення системи стратегічного контролю на підприємстві 49 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 62
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В умовах нестабільної ринкової економіки підприємства змушені пристосовуватись до зовнішніх змін у процесі досягнення цілей їх майбутнього розвитку на основі використання сучасних досягнень науки управління. Кожний керівник намагається знайти пріоритетні напрями своєї діяльності, які забезпечать розвиток бізнесу та зроблять його конкурентоздатним. Для цього необхідно здійснювати діагностику зовнішнього та внутрішнього середовища. У зв’язку з цим набуває особливої актуальності поглиблене вивчення стратегічного управління підприємством. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі стратегічний контроль висвітлюється вітчизняними і зарубіжними авторами серед яких Д. Хан, М. Пушкар, Е. Майєр, Р. Манн, І. Білобжецький, Х. Фольмут, В. Рудницький. Необхідність здійснення контролю за реалізацією стратегії обґрунтовують науковці-дослідники стратегічного управління З.Є. Шершньова та С.В. Оборська, В.Ф. Оберенчук, В.Д. Нємцов та М.Є. Довгань та інші. Однак питання оцінки слабких і сильних сторін підприємств, попередження банкрутства, виявлення майбутніх можливостей в умовах нестабільної економіки, забезпечення дієвості стратегій залишаються актуальними та відкритими. Мета дослідження є дослідити особливості застосування стратегічного контролю на підприємствах з метою виявлення сильних та слабких сторін, щоб передбачити зміни, які принесуть у майбутньому прибутки, реалізацію мети, безперервний розвиток. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути стратегічний контроль як важливий елемент системи управління підприємством;  дослідити особливості формування системи стратегічного контролю на підприємстві;  розглянути методи та прийоми стратегічного контролю на підприємстві;  надати загальну організаційно-економічну характеристику ТОВ «ПТК Шабо»;  розглянути складові системи стратегічного контролю на ТОВ «ПТК «Шабо»»;  оцінити показники результативності стратегічного контролю в управлінні ТОВ «ПТК Шабо»;  визначити шляхи удосконалення системи стратегічного контролю на підприємстві;  оозробити заходи щодо удосконалення системи стратегічного контролю на підприємстві. Об’єктом дослідження є прoцеc створення системи стратегічного контролю на пдприємстві. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи вровадження стратегічного контролю на пдприємстві. Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані різноманітні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики впровадження стратегічного контролю на підприємстві. Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.