0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління процесом впровадження інструментів ощадливого виробництва на підприємстві (ID:698229)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Зміст концепції ощадливого виробництва 5 1.2. Основні інструменти ощадливого виробництва та їх призначення 11 1.3. Практичний досвід запровадження концепції ощадливого виробництва провідними підприємствами 26 РОЗДІЛ 2. 38 ШЛЯХИ 38 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 38 2.2. Діагностика результатів діяльності підприємства за 2016-2018 рр. 38 2.3. Аналіз операційної ефективності 48 2.4. Обґрунтування доцільності впровадження інструментів ЛІН та оцінка ефективності 57 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Функціонування бізнесу в сучасних умовах ринкової нестабільності вимагає від його учасників уміння розпізнавати, ідентифікувати та подолати проблеми, що неможливо здійснити без перегляду наявних методичних підходів до управління, ініціювання перетворень та формування бізнес-взаємодії на засадах ощадливості з урахуванням синергії інтересів всіх зацікавлених сторін. Це спонукає вітчизняних суб’єктів господарювання до пошуку, адаптації та запровадження інноваційних підходів до управління і ведення бізнесу за умови допустимої відкритості зацікавлених ключових учасників, насамперед, клієнтів і постачальників. Набуває особливого значення реалізація потенціалу підприємства при успішному подоланні протиріч між якістю і терміном задоволення замовника, ціною і витратами, цінністю і втратами, необхідною продуктивністю і наявними обмеженими ресурсам. У зв’язку із цим виникає необхідність дослідження зміни підходів до управління процесом впровадження інструментів ощадливого виробництва на підприємстві. Особливості концепції ощадливого виробництва висвітлювали вчені: Т. Оно, Дж.П. Вумек, Д.Т. Джонс, М.Л. Джордж, В. Вальчук, О.С. Виханский, А.И. Наумов, В.О. Зубенко. Однак окремі теоретичні та практичні аспекти управління процесом впровадження інструментів ощадливого виробництва на підприємстві досліджено недостатньо повно. Мета дослідження – дослідити теоретичні та практичні підходи підвищення ефективності діяльності підприємства на основі впровадження інструменті концепції ощадливого виробництва. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - визначити зміст концепції ощадливого виробництва; - розглянути основні інструменти ощадливого виробництва та їх призначення; - дослідити практичний досвід запровадження концепції ощадливого виробництва провідними підприємствами. Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі підвищення ефективності діяльності підприємства та його окремих підрозділів. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти впровадження інструментів ощадливого виробництва в операційних процесах. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління процесом впровадження ощадливого виробництва на підприємстві, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз систему організації операційних процесів), монографічний (рекомендації щодо впровадження інструментів ощадливого виробництва на підприємстві), розрахунково-конструктивний та експериментальний (обґрунтування ефектів від наданих рекомендацій) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» .