0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інвестиційна політика підприємства в умовах ринкової економіки (на прикладі ТОВ «МХП») (ID:698231)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Сутність інвестиційної політики в умовах ринкової економіки 5 1.2. Сучасні підходи до реалізації інвестиційної політики підприємства 10 1.3. Досвід інвестиційної політики успішних компаній 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 23 2.1. Загальна характеристика підприємства 23 2.2. Оцінка діяльності підприємства 31 2.3. Аналіз інвестиційної політики підприємства 39 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 48 3.1. Напрями удосконалення інвестиційної політики підприємства 48 3.2. Вибір стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства 53 ВИСНОВКИ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62 ДОДАТКИ 62
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Проблема браку фінансових ресурсів є істотною в силу зношеності основних виробничих фондів. Ключовою умовою оновлення основного капіталу, збільшення виробничих потужностей є успішна реалізація інвестиційної політики, яка дозволяє, з одного боку, мінімізувати витрати, зв'язані з використанням капіталу, а, з іншого, забезпечити приріст капіталу за рахунок збільшення обсягу виробництва, інтенсифікації технологічних процесів та ін. Як свідчить світовий досвід, інвестиції виступають ключовим чинником економічного розвитку, який забезпечує оновлення основного капіталу і сприяє підвищенню конкурентоспроможності товаровиробників на зовнішніх і внутрішніх ринках. До факторів, які здійснюють вплив на формування та реалізацію інвестиційної політики підприємства відносять: законодавчі, інституційні, кадрові питання и оподаткування. Враховуючи це, подолання даних перешкод, необхідність підвищення конкурентоспроможності і раціонального використання соціально-економічного потенціалу вітчизняних підприємств обумовлює розгляд і вирішення проблем формування і реалізації інвестиційної політики підприємства в умовах ринкової економіки. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань теоретичних основ інвестиційної діяльності присвячені роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів та практиків, зокрема присвятили свої наукові праці такі вітчизняні вчені, як Голубєв Д. І. [12], Грінько, А. П. [13], Коритько Т. Ю., Крук О. М. [17], Селіверстова Л. С. [20], Шалигіна І. В., Болобан А. Г. [27] та інші. Проте, незважаючи на наявність достатньої кількості праць, присвячених багатьом теоретико-методичних питань, залишається недостатньо вивченим процес формування і реалізації інвестиційної політики підприємства. Метою роботи є дослідження особливостей формування і реалізації інвестиційної політики підприємства в умовах ринкової економіки, оцінки ефективності та визначення шляхів її удосконалення (на прикладі ПАТ «МХП»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність нвестиційної політики в умовах ринкової економіки;  вивчити сучасні підходи до реалізації інвестиційної політики підприємства;  розглянути досвід інвестиційної політики успішних компаній;  дати загальну характеристику підприємства;  оцінити діяльність підприємства;  проаналізувати інвестиційну політику підприємства;  запропонувати напрями удосконалення інвестиційної політики підприємства;  обгрунтувати вибір стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є процес формування і реалізації інвестиційної політики підприємства в умовах ринкової економіки на прикладі ПАТ «МХП». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування і реалізації інвестиційної політики підприємства. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії й практики формування і реалізації інвестиційної політики підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, статистико-економічний (аналіз та оцінка інвестиційної політики підприємства), графічний, розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка шляхів удосконалення інвестиційної політики підприємства). Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, річні звіти та докумeнти пeрвинного й бухгалтeрського обліку ПАТ «МХП». Структура дипломної роботи. У відповідності з метою, завданнями та логікою дослідження робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та 2 додатків. Загальний обсяг роботи - 79 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 10 таблиць, 5 рисунків, 30 джерел використаної літератури.