0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бізнес-планування та його використання в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства (ID:698233)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Сутність та необхідність бізнес-планування на підприємстві 5 1.2. Організація процесу бізнес-планування на підприємстві 11 1.3. Особливості бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 24 2.2. Аналіз бізнес-планування на підприємстві 28 2.3. Оцінка інвестиційної активності підприємства 35 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 44 3.1. Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства 44 3.2. Впровадження нового бізнес-плану, орієнтованого на інвестиційну діяльність 48 3.3. Оцінка ефективності інвестицій у розвиток підприємства 56 ВИСНОВКИ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66 ДОДАТКИ 69
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Підвищення ефективності аграрного бізнесу є важливим напрямом економічного зростання економіки України. Модель аграрного підприємництва, яка сьогодні розвивається в Україні є структурно розбалансованою і характеризується домінуванням великих агропромислових корпорацій та значними деформаціями у сільськогосподарському виробництві. Така ситуація не забезпечує багатофункціональної місії сільського господарства і не узгоджується з концепцією сталого розвитку, що передбачає збалансування його економічного, соціального та екологічного аспектів. Нині в сільськогосподарському виробництві продовжується нераціональне використання природноресурсного, трудового та виробничого потенціалу. Ефективність використання ресурсів залежить від значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників, що зумовлює потребу реального обґрунтування кожного проекту інвестування діючого або новостворюваного підприємства. Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що бізнес-планування є важливою умовою функціонування підприємств, їх економічного росту та розвитку. Проблема бізнес-планування інноваційних проектів полягає в тому, що досі відсутні спеціально розроблені технології бізнес-планування, які б дозволяли адекватно аргументувати економічну ефективність вкладення коштів в інновації з урахуванням тих чинників, які відрізняють інноваційні проекти від усіх інших інвестиційних проектів. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми бізнес-планування висвітлено в наукових працях таких учених, як Савчук В. П., Прилипко С. І., Величко Є. Г., Попова В. М., Ляпунова С. І., Шульга Г. Ю. та багатьох інших. Роль бізнес-планування в діяльності підприємств, зокрема в умовах реалізації різноспрямованих інвестиційних проектів, досліджена в працях таких учених, як: Діденко Є.О., Должанський І.З., Загорна Т.О., Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Богів Я.С., Короткова О.В., Коюда В.О., Пасько М.І., Ларка Л.С., Прохорова Т.П., Притиченко Т.І., Тєлєтов О.С., Череп А.В., Лисенко О.А. та ін. Проте, незважаючи на наявність достатньої кількості праць, присвячених тематиці бізнес-планування на підприємствах, недостатньо дослідженими залишаються практичні аспекти складання бізнес-плану інвестиційних проектів агропромислових підприємств. Метою роботи є визначення сутності та місця бізнес-плану та його використання в управлінні інвестиційною діяльністю, а також визначення шляхів його удосконалення (на прикладі ТОВ «Агрофірма Крюківщина»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність та необхідність бізнес-планування на підприємстві;  вивчити процес бізнес-планування на підприємстві;  розглянути особливості бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК;  здійснити організаційно-економічну характеристику підприємства;  проаналізувати стан бізнес-планування на підприємстві;  оцінити інвестиційну активність підприємства;  запропонувати шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства;  сформувати нову структуру бізнес-плану орієнтованого на інвестиційну діяльність;  оцінити ефективність інвестицій у розвиток підприємства. Об’єктом дослідження є процес бізнес-планування орієнтованого на інвестиційну діяльність на прикладі ТОВ «Агрофірма Крюківщина». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти бізнес-планування на підприємстві. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії й практики стратегічного бізнес-планування, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, статистико-економічний (аналіз та оцінка бізнес-планування орієнтованого на інвестиційну діяльність), графічний, розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка шляхів удосконалення бізнес-планування в контексті активізації інвестиційної діяльності підприємства). Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, річні звіти та докумeнти пeрвинного й бухгалтeрського обліку ТОВ «Агрофірма Крюківщина». Структура дипломної роботи. У відповідності з метою, завданнями та логікою дослідження робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та 2 додатків. Загальний обсяг роботи - 72 сторінки комп’ютерного тексту, в тому числі 21 таблиця, 9 рисунків, 36 джерел використаної літератури.