0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління конкурентоспроможністю продукції бізнес-організації (ID:698241)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 90
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та основні складові конкурентоспроможності підприємства 5 1.2. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю продукції бізнес – організації 18 1.3. Методи дослідження та оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю продукції бізнес-організації 30 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ 41 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" 41 2.1 Загальна характеристика стану та діяльності ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 41 2.2 Дослідження складових внутрішнього середовища та конкурентного оточення ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат» 50 2.3 Аналіз управління конкурентоспроможністю продукції та шляхи удосконалення 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 85
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сьогодні, коли розвиток будь-якої сфери економіки та її суб'єктів відбувається з високим ступенем динамічності, відбувається і посилення конкуренції між підприємствами, внаслідок чого питання ефективного управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства набуває ще більшого значення. Стійкість положення підприємства в конкурентному середовищі стала визначатися не стільки наявністю й ефективністю використання доступних для нього ресурсів, скільки можливостями їхнього генерування в конкурентному потенціалі, що створює умови зростання конкурентоспроможності підприємства в стратегічній перспективі. Кожне підприємство з моменту його створення і протягом усього терміну існування намагається досягти найвищого рівня конкурентоспроможності порівняно з конкурентами, адже за рахунок цього воно зможе отримувати та збільшувати власні ефективність та прибуток, а також більш повно задовольнити швидко змінювані потреби споживачів продукції або послуг. Все це вимагає від кожного торговельного підприємства, що має на меті продовжувати ефективну діяльність протягом довгострокового періоду, сформувати ефективну систему управління власним потенціалом конкурентоспроможності. Питанню управління конкурентоспроможністю продукції підприємств приділено увагу в працях багатьох вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: Г. Азоєва, І. Ансоффа, І. Арєнкова, І. Войцеховської, А. Воронкової, О. Гудзинського, І. Должанського, Н. Краснокутської, В. Павлової, М. Портера, І. Олексюка, Я. Саліхової, С. Семененко, І. Рєпіної, О. Федоніна та інших. Теорію та методологію управління потенціалом торговельних підприємства всебічно представлено в наукових працях О. Азаряна, В. Апопій, Н. Краснокутської, Є. Лапіна, Л. Омеляновича, Л. Фролової, О. Шубіна тощо. Однак окремі теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції підприємств досліджено недостатньо повно. Мета дослідження – дослідження управління конкурентоспроможністю продукції бізнес-організації (на прикладі ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»)» та визначеня шляхів удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - дослідити поняття «конкренція» та її складові; - визначити сутність та складові, фактори формування конкрентоспроможності підприємства та його продукції; - дослідити теоретичні основи управління конкурентоспроможності та проблеми в цій діяльності; - проаналізувати методи дослідження управління конкурентоспроможністю підприємства; - проаналізувати фінансово-економічні характеристики діяльності організації; - дослідити складові та проблеми управління в організації; - визначити та обгрунтувати щляхи вдосконалення управління конкрентоспроможністю продукції в організації. Об’єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз систему управління конкурентоспроможністю продукції підприємства), монографічний (шляхи удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства), розрахунково-конструктивний та експериментальний (обґрунтування системи управління конкурентоспроможністю продукції на підприємств) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» . Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків