0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Зовнішня торгівля України пшеницею та диверсифікація її експорту (ID:698243)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 7 1.1. Сутність поняття «зовнішня торгівля» та «експорт», її значення 7 1.2. Диверсифікацію експорту та фактори впливу на неї 13 1.3. Методика дослідження зовнішньої торгівлі 20 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПШЕНИЦІ 25 2.1. Тенденції розвитку ринку пшениці в Україні 25 2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі України пшеницею 35 2.3. Світовий ринок пшениці тта місце україни на ньому 39 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТУ ПШЕНИЦІ 45 3.1. Перспективи вітчизняного виробництва продовольчої пшениці 45 3.2. Виробництво органічної пшениці як шлях до нарощування експортного потенціалу 52 3.3. Напрямки стимулювання експорту пшениці в умовах відкритості економіки України 59 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72 ДОДАТКИ 77
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Українське зерно користується попитом не тільки на внутрішньому, а також і на світовому ринку зерна. На сьогодні Україна є однією з небагатьох держав у світі, які мають можливість збільшити виробництво продовольчої пшениці, а звідси – величезний потенціал розвитку експорту. Але якщо врахувати, що виробництво пшениці є найбільш рентабельним видом сільськогосподарської діяльності, який є внутрішнім «фінансовим донором» галузі та дає змогу підтримувати загальну позитивну рентабельність виробництва, то успішна зернова експортна експансія здатна забезпечити значне зростання валової доданої вартості у сільському господарстві України. Вищезазначене підтверджує актуальність обраниї теми дослідження. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблем експорту української сільськогосподарської продукції знайшли відображення у працях науковців та економістів-практиків. Серед опублікованих останніми роками праць варто виділити ґрунтовний доробок О.П. Антонюка, В.М. Лисюка, Н.А. Карасьової, Ю.В. Кернасюка, Л.П. Петришина, І. Яціва та інших авторів. Однак, аналіз останніх досліджень та публікацій вказує на те, що поза увагою науковців залишаються питання динаміки і результативності експорту окремих товарних груп сільськогосподарської продукції та виявлення джерел їх подальшого зростання, а саме перспективи експорту пшениці. Метою роботи є дослідження стану і динаміки зовнішньої торгівлі України пшеницею та обґрунтування перспектив диверсифікація її експорту. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути зовнішню торгівлю, її роль та значення в соціально-економічному розвитку країни;  дослідити сутність поняття «експорт» та «експортний потенціал»;  вивчити фактори впливу на диверсифікацію експорту продукції;  проаналізувати глобальну кон’юнктуру ринку пшениці;  дослідити сучасний стан на вітчизнянному ринку пшениці;  оцінити стан зовнішньої торгівлі України пшеницею;  розглянути перспективи вітчизняного виробництва продовольчої пшениці;  розглянути виробництво органічної пшениці як шлях до нарощування експортного потенціалу;  запропонувати напрямки стимулювання експорту пшениці в умовах відкритості економіки України. Об’єктом дослідження є процес експорту Україною пшениці. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої торгівлі зернового підкомплексу України. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії й практики зовнішньої торгівлі та експорту продукції зернового підкомплексу України. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (стан зовнішньої торгівлі України пшеницею), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (напрямки стимулювання експорту пшениці в умовах відкритості економіки України). Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела. Структура дипломної роботи. У відповідності з метою, завданнями та логікою дослідження робота складається із вступу, 3 розділів, 20 рисунків, 9 таблиць висновків, списку використаних 57 літературних джерел та 2 додатків