0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управлінські рішення при здійсненні інвестицій на прикладі ТОВ «Гайсинський молокозавод» (ID:698244)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНВЕСТИЦІЙ 5 1.1. Сутність управлінських рішень при здійсненні інвестицій 5 1.2. Методи управлінських рішень при здійсненні інвестицій 14 1.3. Досвід прийняття управлінських рішень ведучих інвестиційних компаній України та світу 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 24 2.1. Організаційна структура підприємства 24 2.2. Фінансово-економічна структура підприємтсва 30 2.3. Оцінка механізму прийняття управлінських рішень з інвестування 44 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 51 3.1. Напрями удосконалення системи прийняття управлінських рішень з інвестування 51 3.2. Застосування сучасного програмного забезпечення як механізму управління інвестиційною діяльністю 57 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 73
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. У сучасних умовах компанії, які найбільш ефективно використовують свої обмежені економічні ресурси, досягають найвищої прибутковості. Використання ресурсів компанії для досягнення економічних вигод на основі управлінських рішень для досягнення цілей компанії формує витрати компанії. Для підвищення прибутковості компанії слід приймати рішення, які використовують наявні ресурси компанії максимально раціонально. Забезпечення раціональної технології використання ресурсів є одним із видів технологічних переваг для компанії, які є результатом інвестицій у виробничу сферу компанії. Дослідженням категорії «інвестиційне рішення» як різновиду стратегічного управлінського рішення займалась значна кількість вчених. П. Атамас, Н. Гаврилова, Н. Єфімова, А. Журавка, Т. Лепейко, В. Федоренко, А. Гойко, А. Череп, Т. Куриленко, В. Хрустальова, Резнік Н., Остапчук А., В.М. Геєць, Л.В. Шинкарук, Т.І. Артьомова та ін. Дослідженню основних аспектів проблематики дипломної роботи присвячено праці В. В. Коссова, В. Н. Лівшиця, О. Г. Шахназарова, П. Л. Віленского, С. А. Смоляка, В. В. Шеремета, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро В. В. Козика, С. Беренса, Ю. Блеха, М. Бромвича та інших. Теоретичні та практичні аспекти механізму прийняття управлінських рішень при здійсненні інвестицій розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - поглиблення теоретичних, методичних і практичних аспектів з удосконалення прийняття управлінських рішень при здійсненні інвестицій. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність управлінських рішень при здійсненні інвестицій;  вивчити методи управлінських рішень при здійсненні інвестицій;  розглянути досвід прийняття управлінських рішень ведущих інвестиційних компаній України та світу;  дати характиристику організаційної структури ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  проаналізувати фінансово-економічну структуру ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  оцінити механізм прийняття управлінських рішень з інвестування;  запропонувати напрями удосконалення системи прийняття управлінських рішень з інвестування ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  розглянути доцільність застосування сучасного програмного забезпечення як механізму управління інвестиційною діяльністю. Об’єктом дослідження є управлінські рішення при здійсненні інвестицій. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до прийняття управлінських рішень з інвестування. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики залучення інвестування в аграрну сферу, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз механізму прийняття управлінських рішень з інвестування), монографічний (напрями удосконалення системи прийняття управлінських рішень з інвестування ТОВ «Гайсинський молокозавод»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (доцільність застосування сучасного програмного забезпечення як механізму управління інвестиційною діяльністю) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ «Гайсинський молокозавод». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - 75 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 17 таблиць, 10 рисунків, 45 джерел використаної літератури. Дипломна робота містить 2 додатки