0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Організація управління підприємством. Управлінські моделі. (ID:698249)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 9 1.1. Сутність і зміст поняття «управління підприємством» 9 1.2. Моделі управління діяльності підприємства 14 1.3. Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» 30 2.1. Загальна характеристика ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 30 2.2. Аналіз системи управління діяльністю ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 37 2.3. Оцінка ефективності управління ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 48 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» 58 3.1. Шляхи вдосконалення системи управління ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 58 3.2. Удосконалення моделі управління ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 63 3.3. Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка» 68 ВИСНОВКИ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80 ДОДАТКИ 83
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Процеси в економіці України суттєво впливають на діяльність усіх господарюючих суб’єктів, на їх економічне, інформаційне та правове середовище. За таких умов нестабільність зовнішніх факторів діяльності і низька адаптивна здатність підприємств до будь-яких ринкових перетворень створюють загрози їх подальшому розвитку. Бізнес-процеси на підприємствах зазнають значних змін, які передусім пов’язані зі збереженням або відтворенням їх конкурентоспроможності. Орієнтація на певний конкурентний статус спонукає підприємство до ефективного використання всіх наявних ресурсів, здібностей персоналу, інформаційних, фінансових та інноваційних можливостей. У цьому аспекті ефективність системи управління набуває особливого значення в контексті підтримання конкурентоспроможності та подальшого ефективного розвитку підприємства. Проведення аналізу наявних підходів до оцінки ефективності управління є першим кроком до вирішення цього важливого й досить складного завдання. Результати такого оцінювання використовуються під час аналізу діяльності підприємства як у цілому, так і в галузі управління, вони дають змогу встановлювати масштаб та напрями змін, прогнозувати їх вплив на ключові параметри діяльності підприємства, виявляти найважливіші чинники зростання, приймати відповідні управлінські рішення щодо подальшої діяльності підприємства та його підрозділів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ефективності управління в умовах нестабільного зовнішнього середовища розглянута в наукових працях таких авторів, як Бланк І.О., Бусигін А.В., Галенко В.П., Самочкін В.М., Довгань Т.Г., Лафта Д.К., Мазур І.І., Шапіро В.Д., Мауерс Р., Попов Г.Х., Норт К., Баклан О.П., Бережков Г.М., Дубова Д.Г. Іванов В.В. та ін. Результати дослідження наукових думок зазначених авторів дає підстави стверджувати, що оцінювання організації управління підприємством та управлінських моделей має ще багато дискусійних і невирішених питань як щодо обґрунтування загального підходу до оцінки, так і щодо аспекту розроблення конкретних методичних рішень. Мета бакалаврської роботи полягає визначенні та науково-практичному обґрунтуванні перспективних шляхів підвищення ефективності управління підприємством. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: − дослідити сутність і зміст поняття «управління підприємством»; − розглянути моделі управління діяльності підприємства; − розглянути ефективність управління підприємством та підходи до її визначення; − дати загальну характеристику підприємства; − проаналізувати систему управління діяльністю підприємства; − здійснити оцінку ефективності управління підприємством; − розглянути вдосконалення системи управління ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»; − запропонувати нову модель управління ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка»; − розробити заходи щодо удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». Об’єктом дослідження є система та модель управління ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи щодо організації управління підприємством. Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою бакалаврської роботи стали основні досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо проблем дослідження та особливостей ефективного управління підприємством; діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення, дослідження, наукові розробки та праці вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем теорії й практики управління підприємством. У процесі проведення досліджень використовувались системний підхід та наступні методи: монографічний (при дослідженні стану проблеми; для теоретичних узагальнень, опрацювання висновків); теоретичного узагальнення, опису (при дослідженні наукової проблематики з питань управління підприємством); розрахунково-конструктивний (при аналізі системи управління підприємством); економіко-статистичні, табличний, графічний та порівняльного аналізу (для оцінки ефективноті управління підприємством); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення, формулювання висновків, наведення рекомендацій щодо покращення ефективності управління підприємством). Інформаційною базою досліджень були законодавчі та нормативно-правові акти України, інформаційно-аналітичні збірники Держслужби статистики України, нормативно-довідкова та наукова література за темою дослідження, статистична річна звітність та інші матеріали ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка», а також результати власних спостережень, досліджень та інші. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління підприємством. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - 82 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 14 таблиць, 13 рисунків, 33 джерела використаної літератури та додатки.