0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Причина та наслідки світових фінансових криз (ID:698254)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 50
Рік виконання: 2020
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ КРИЗ 4 1.1. Сутність поняття «фінансова криза» 4 1.2. Еволюція світових фінансових криз 6 1.3. Класифікація світових криз 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ 14 2.1. Особливості сучасної світової фінансової кризи 14 2.2. Проблеми і наслідки світової фінансової кризи 21 2.3. Вплив світових фінансових криз на економіку України 26 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ 33 3.1. Шляхи подолання наслідків фінансових криз 33 3.2. Сучасні антикризові пакети провідних країн світу 36 3.3. Напрями вдосконалення механізму запобігання та подолання фінансових криз в Україні 40 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ 51
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Кризи супроводжують людство протягом усієї історії розвитку. Існує думка, що перша світова фінансова криза виникла у першому столітті до нашої ери [9]. На початку свого виникнення кризи характеризувались локальним впливом, оскільки були обмежені кордонами однієї або кількох країн. Проте вже у ХХІ ст., завдяки розвитку глобалізаційних процесів, набули міжнародного, глобального характеру. Кризи стали охоплювати не лише економічну чи фінансову сферу, а виявлятись і в політичних, екологічних, соціальних, військових загрозах та конфліктах. Масштаби, перебіг та наслідки кожної наступної кризи для економіки країн є все більш руйнівними та довготривалими. Тому історично людство прагне не лише здійснювати ефективну політику подолання кризових явищ, а й бути здатним передбачати і вчасно реагувати на передумови виникнення чергової кризи. .Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності фінансових криз, причин та наслідків світових фінансових криз займаєтться багато міжнародних аналітиків, зарубіжних і вітчизняних вчених. Серед великої кількості досліджень західних економістів слід виокремити роботи Г. Мінські, М. Фрідмена, М. Бордо, Р. Дорнбуша, Ф. Мішкіна, С. Фішера, Й. Шумпетера. Кризові явища у світовій економіці досліджували такі вітчизняні вчені, як: М. Туган-Барановський, Є. Варга, О. Барановський, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Мельник, Ю. Василенко, Н. Кравчук, З. Луцищин, А. Філіпенко, А. Чухно, С. Юрій та інші. Незважаючи на велику кількість публікацій за даною проблематикою, невирішеними залишаються теоретичні і прикладні питання, пов’язані з уточненням причин та наслідків впливу кризових явищ на розвиток світових економік загалом та економіку України зокрема, що свідчить про актуальність обраної теми курсової роботи. Мета дослідження є узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності криз, їхніх основних причин, розгляд і аналіз історії розвитку криз та їхніх причинно-наслідкових зв’язків. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити економічну сутність поняття «фінансова криза»;  розглянути еволюцію світових фінансових криз;  розглянути класифікацію світових криз;  проаналізувати особливості сучасної світової фінансової кризи;  визначити проблеми і наслідки світової фінансової кризи;  дослідити вплив світових фінансових криз на економіку України;  визначити шляхи подолання наслідків фінансових криз;  розглянути сучасні антикризові пакети провідних країн світу;  запропонувати напрями вдосконалення механізму запобігання та подолання фінансових криз в Україні. Об’єктом дослідження є причини та наслідки світових фінансових криз. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до вивчення причин та наслідків фінансових криз. Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані різноманітні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики вивчення причин та наслідків фінансових криз, законодавчі та нормативні акти. Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.