0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

БІЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТУ ВІДКРИТТЯ ГОТЕЛЮ ДЛЯ ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ (ID:698278)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ПОСЛУГ 4 1.1. Сутність та необхідність бізнес-планування в організації 4 1.2. Тенденції розвитку ринку готельних послуг в Україні 9 1.3. Особливості бізнес-планування у сфері готельних послуг 14 РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН ВІДКРИТТЯ ВІДКРИТТЯ ГОТЕЛЮ ДЛЯ ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ 20 2.1. Концепція, мета та задачі бізнес-проекту 20 2.2. Інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту 22 2.3. Організаційно-виробничий план бізнес-проекту 25 2.4. Аналіз цільового ринку. Маркетингова стратегія бізнес-проекту 31 2.5. Фінансова і економічна оцінка бізнес-проекту 37 2.6. SWОT-аналіз підприємства 41 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ВІДКРИТТЯ ГОТЕЛЮ ДЛЯ ДОМАШНІХ УЛЮБЛЕНЦІВ 45 3.1. Аналіз факторів економічного ризику 45 3.2. Оцінка ефективності бізнес-плану та перспективи розвитку проекту 48 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 58
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Готельна індустрія в багатьох країнах є важливою складовою національного прибутку. Вона виконує функцію створення робочих місць, є джерелом соціально-побутового обслуговування мешканців. Функціонування ринку готельних послуг в Україні має цілий комплекс проблем, пов’язаних з труднощами переходу готельних підприємств до європейських стандартів обслуговування, проблемами підвищення конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках, підвищення ефективності управління і прибутковості готельного бізнесу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та методологічним аспектам бізнес-планування діяльності підприємств було присвячено ряд наукових праць, зокрема таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як В. Алієв, В. Буров, М. Віноградова, Т. Власенко, О. Волков, С. Головань, В. Горємикін, М. Дєліні, В. Орехівський, Є. Орлова, Г. Осовська, О. Попова, Н. Стрєкалова, Г. Тарасюк, Л. Шинкарук, В. Ясинський та ін. У розробку питань методології та удосконалення управління підприємствами готельного господарства вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: М. І. Кабушкін, Ф. Котлер, Г. Б. Мунін, В. К. Федорченко, Дж. Уокер. Однак слід зазначити, що недостатньо вивченими залишаються особливості бізнес-планування відкриття готелю для домашніх улюбленців. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень розроблення бізнес-планів готелів для домашніх тварин, а також розробка та економічне обгрунтування ефективості впровадження такого бізнес-проекту. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розкрити сутність та необхідність бізнес-планування в організації;  висвітлити тенденції розвитку на ринку готельних послуг в Україні;  розглянути особливості бізнес-планування у сфері готельних послуг;  визначити концепцію, мету та задачі бізнес-проекту;  скласти інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту;  розробити організаційно-виробничий план бізнес-проекту;  проаналізувати цільовий ринок та скласти маркетингову стратегію бізнес-проекту;  провести фінансову і економічну оцінку бізнес-проекту;  скласти SWОT-аналіз підприємства;  аналіз факторів економічного ризику;  оцінка ефективності бізнес-плану та перспективи розвитку проекту. Об’єктом дослідження є процес розроблення та реалізація бізнес-плану готелю для домашніх тварин. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти складання бізнес-планів у сфері готельних послуг в сучасних умовах. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики складання бізнес-планів, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (розроблення бізнес-плану), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка ефективності та можливих ризиків бізнес-плану) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.