0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Обгрунтування стратегії розвитку транспортної логістики (на прикладі компанії «Нібулон») (ID:698284)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 85
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 4 1.1. Теоретична сутність та завдання транспортної логістики 5 1.2. Формування та організація транспортної логістики 12 1.3. Метoдика дослідження ефективності транспортної логістики 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРАНСОПРТНОЇ ЛОГІСТИКИ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ 27 2.1. Світова транспортно-логістична система 27 2.2. Аналіз стану розвитку транспортної логістики в Україні 34 2.3. Перспективи розвитку транспортної логістичної системи в Україні 47 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 58 3.1. Загальна характеристика компанії «Нібулон» 58 3.2. Аналіз транспортної логістики компанії «Нібулон» 61 3.3. Удосконалення стратегії розвитку транспортної логістики компанії «Нібулон» 69 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТКИ 84
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В сучасних умовах ефективність діяльності підприємств безпосередньо залежить від рівня розвитку транспортної логістики, оскільки не всі вони достатньо забезпечені засобами транспорту для перевезення вантажів. Необхідною умовою забезпечення ритмічності виконання виробничих процесів є взаємозв'язок технічних та транспортних засобів. Для цього потрібно підлаштовувати транспорт до умов виробництва, а також його раціональне використання з мінімізацією витрат. В умовах економічного становлення українських виробників на конкурентні позиції, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, виникає ряд перешкод, що обумовлені постійними та різкими змінами навколишнього економічного середовища. Таким чином, виникають проблеми в ефективності функціонування логістичних систем в різних аспектах діяльності підприємства. Українські виробники активно збільшують асортимент товару спираючись на досвід іноземних виробників, але найчастіше забувають про потреби споживача та про канали збуту нової продукції на вітчизняному ринку. За таких умов страждає якість товару, тим самим зменшується попит на нові продукти і як наслідок не покриваються витрати на їх впровадження та погіршується фінансовий стан підприємства. Саме тому, обрана тема є актуальною в наш час. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління та удосконалення транспортної логістики знайшли своє відображення в численних публікаціях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед вітчизняних науковців відомі праці Афанасьев Л.Л., Александров Л.А., Ревуцька Т.В., Ситник М.Д., Тульчинський Л.І., Флорова А.Т.. Серед зарубіжних вчених інтерес здобули роботи Аарон Ю.А., Гоберман І.М., Саюн А.О., Ходош М.С. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти управління розвитком транспортної логістики підприємства розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про розвиток транспортної логістики, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення стратегії розвитку транспортної логістики компанії «Нібулон». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність та завдання транспортної логістики;  розглянути процес формування та організації транспортної логістики;  вивчити метoдику дослідження ефективності транспортної логістики;  дослідити світову транспортно-логістична система;  проаналізувати стан розвитку транспортної логістики в Україні;  визначити перспективи розвитку транспортної логістичної системи в Україні;  дати загальну характеристику компанії «Нібулон»;  проаналізувати транспортну логістику компанії «Нібулон»;  визначити напрямки удосконалення стратегії розвитку транспортної логістики компанії «Нібулон». Об’єктом дослідження є стратегія розвитку транспортної логістики компанії «Нібулон». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти розвитку транспортної логістики підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики впровадження стратегії розвитку транспортної логістики, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз стан розвитку транспортної логістики в світі та Україні), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи удосконалення стратегії розвитку транспортної логістики компанії «Нібулон») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність компанії «Нібулон». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення стратегії розвитку транспортної логістики компанії «Нібулон».