0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

БІЗНЕС-ПЛАН РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ (ID:698286)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 5 1.1. Особливості організації бізнес-планування в сучасних умовах 5 1.2. Тенденції на ринку креативних індустрій в Україні 11 1.3. Особливості розвитку ринку креативних індустрій 17 РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА ДЛЯ ОПАНУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ 23 2.1. Концепція, мета та задачі бізнес-проекту 23 2.2. Інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування проекту 26 2.3. Організаційно-виробничий план бізнес-проекту 28 2.4. Аналіз цільового ринку. Маркетингова стратегія проекту 31 2.5. Фінансова і економічна оцінка проекту 35 2.6. SWOT-аналіз бізнес-проекту 40 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ 44 3.1. Оцінка ризиків та ринкових можливостей запуску бізнес-проекту розробки мобільного додатку 44 3.2. Фактори та хід розвитку проекту 49 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Смартфони та інші мобільні пристрої не тільки стали частиною нашого повсякденного життя, вони – повноцінне продовження нас. За допомогою мобільних телефонів люди не тільки спілкуються один з одним, але і замовляємо товари з магазинів, купуємо квитки, бронюємо житло, викликаємо таксі, використовуємо телефони як навігатори, фото- і відеокамери, читалки, онлайн-банки, і просто як спосіб розважитися і скоротати час. Згідно зі статистикою, опублікованою в Datareportal, 67% дорослих людей в усьому світі використовують смартфони щодня, а це майже 5,19 млрд осіб (при загальній кількості населення в 7,75 млрд). Тенденція до переходу з простих мобільних пристроїв на багатофункціональні смартфони з кожним роком тільки збільшується. Отже, актуальність розробки мобільних додатків зростає не те що з кожним роком, а й з кожним місяцем. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій відкриває перспективи використання користувачами принципово нових сервісів в освіті – «мобільного навчання», що надає можливість навчатися незалежно від місця і часу, забезпечуючи неперервність і максимальну гнучкість навчального процесу. Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої створюється інше навчальне середовище, яке робить сам процес навчання всеохоплюючим та мотивує до неперервної освіти і навчання протягом життя. Одним із завдань мобільного навчання є розробка та впровадження відповідних мобільних додатків. При цьому ключовим аспектом розроблення і реалізації будь-якої бізнес-ідеї є наявність у системі менеджменту чітко розробленого бізнес-плану. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розроблення бізнес-планів розвитку різноманітних суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності досить широко вивчалася й аналізувалася зарубіжними та вітчизняними науковцями і практиками, серед яких: К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун, Б. Форд, Д. Бористайн, П. Пруэтт, С.Ф. Покропивний, Н.В. Данік, О.С. Кваша, Л.А. Лаврів, C.М. Макаренко, Н.М. Олійник, М.В. Масловська, Н.О. Перевозчикова, О.В. Михайленко, А.А. Лобас, Г.О. Селезньова, В.В. Сиров та ін. Однак слід зазначити, що процес складання бізнес-планів в контексті новітніх трендів розвитку креативних індустрій залишається недостатньо вивченим, що й визначає актуальність вибраної теми. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень розроблення бізнес-планів торговельного підприємства в сучасних умовах, а також розробка та економічне обгрунтування ефективості бізнес-проекту розробки мобільного додатку для опанування сценічної мови. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути особливості організації бізнес-планування в сучасних умовах;  висвітлити тенденції на ринку креативних індустрій в Україні;  дослідити особливості розвитку ринку креативних індустрій;  визначити концепцію, мету та задачі бізнес-проекту;  скласти інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту;  розробити організаційно-виробничий план бізнес-проекту;  проаналізувати цільовий ринок та скласти маркетингову стратегію бізнес-проекту;  провести фінансову і економічну оцінку бізнес-проекту;  скласти SWOT-аналіз підприємства;  оцінити ефективність бізнес-плану;  визначити фактори економічного ризику та хід розвитку проекту. Об’єктом дослідження є процес розроблення та реалізація бізнес-плану розробки мобільного додатку для опанування сценічної мови. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти складання бізнес-планів підприємства в сучасних умовах. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики складання бізнес-планів підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (розроблення бізнес-плану), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка ефективності та можливих ризиків бізнес-плану) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.