0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

БІЗНЕС-ПЛАН ПРОЄКТУ ВІДКРИТТЯ ВЕГЕТАРІАНСЬКОГО МАГАЗИНУ (ID:698289)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 65
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ 5 1.1. Сутність, еволюція, функції бізнесу та підприємницької діяльності 5 1.2. Особливості системи планування діяльності торговельного підприємства в умовах сучасної ринкової економіки 10 1.3. Тенденції та особливості розвитку ринку харчової індустрій 17 РОЗДІЛ 2. БІЗНЕС-ПЛАН ВІДКРИТТЯ ВЕГАНСЬКОГО МАГАЗИНУ 22 2.1. Концепція, мета та задачі бізнес-проекту 22 2.2. Інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту 25 2.3. Організаційно-виробничий план бізнес-проекту 29 2.4. Аналіз цільового ринку. Маркетингова стратегія бізнес-проекту 31 2.5. Фінансова і економічна оцінка бізнес-проекту 38 2.6. SWOT-аналіз підприємства 41 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ВІДКРИТТЯ ВЕГАНСЬКОГО МАГАЗИНУ 47 3.1. Аналіз факторів економічного ризику 47 3.2. Оцінка ефективності бізнес-плану та перспективи розвитку проекту 50 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57 ДОДАТКИ 60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку інноваційних підходів до господарювання розпочинати новий бізнес або розширювати діюче підприємство можливо лише після визначення потреб ринку, які постійно змінюються. Динаміку ринкових тенденцій необхідно враховувати при розробці нової продукції, організації та фінансуванні її виробництва. Тобто перед початком кожного етапу вдосконалення виробництва, розширення видів діяльності або оновлення асортименту необхідно вирішити питання доцільності вкладання коштів в реалізацію конкретного проекту. Інструментом вирішення цієї проблеми служить бізнес-план, розробка якого дозволяє узгодити інноваційні можливості з поребами ринку на визначений період часу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми значення та змісту бізнес-планування в діяльності підприємств перебувають в полі зору таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як В. Алієв, В. Барінов, К. Барроу, А. Богомолов, Т. Броннікова, В. Буров, М. Віноградова, О. Волков, С. Головань, В. Горбунов, В. Горємикін,М. Денисенко, В. Горемикін, А. Гречан, Р. Гріфін, В. Іванова, М. Йохна, О. Кузьмін, О. Мельник, Г. Осовська, В. Слиньков, В. Стадник, Г. Тарасюк, В. Ясинський та ін. Основи здорового харчування, у ттому числі веганство вивчали такі вчені: М. Кручаниця, С. Михайлович, Н. Розумик, І. Миронюк, Н. Розумиковою, В. Кручаницею, В. Брич, В. Кіш та інші. Однак слід зазначити, що недостатньо висвітленими і навіть суперечливими залишаються особливості бізнес-планування в торговельних підприємствах. Необхідність теоретичних засад розроблення бізнес-планів торговельних підприємств з врахуванням світового досвіду та особливостей розвитку економіки України зумовлюють актуальність теми дипломної роботи. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень розроблення бізнес-планів торговельного підприємства в сучасних умовах, а також розробка та економічне обгрунтування ефективості бізнес-проекту відкриття вегетарианського магазину. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розкрити сутність, еволюцію, функції бізнесу та підприємницької діяльності;  розглянути особливості системи планування діяльності підприємств невиробничої сфери в умовах сучасної ринкової економіки;  висвітлити тенденції та особливості розвитку ринку харчової індустрій иємства;  визначити концепцію, мету та задачі бізнес-проекту;  скласти інвестиційний план: джерела фінансування, напрями капіталовкладень, графік фінансування бізнес-проекту;  розробити організаційно-виробничий план бізнес-проекту;  проаналізувати цільовий ринок та скласти маркетингову стратегію бізнес-проекту;  провести фінансову і економічну оцінку бізнес-проекту;  скласти SWOT-аналіз підприємства;  оцінити ефективність та можливість ризиків бізнес-плану;  визначити фактори економічного ризику та хід розвитку проекту. Об’єктом дослідження є процес розроблення та реалізація бізнес-плану вегетарианського магазину. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти складання бізнес-планів торговельного підприємства в сучасних умовах. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. У процесі виконання роботи використовувалися наступні методи дослідження: при дослідження конкурентоспроможності використовувався SWOT-аналіз; при розрахунках ефективності проекту та оцінці ризиків використовувалася програма Project Exspert. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики складання бізнес-планів торговельного підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (розроблення бізнес-плану), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка ефективності та можливих ризиків бізнес-плану) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела. Апробація результатів роботи. Основні наукові ідеї дипломної роботи було здійснено шляхом публікації на І міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення», яка проходила 22 жовтня 2020 року, м.Київ, на тему «Innovative development of a vegetarian store»