0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування продовольчого ринку України в контексті євроінтеграції (ID:698293)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ КРАЇНИ 5 1.1. Економічна сутність, зміст ринку продовольчої продукції 5 1.2. Особливості та фактори впливу на функціонування продовольчого ринку 12 1.3. Методичні підходи щодо дослідження та діагностики продовольчих ринків 22 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧО РИНКУ УКРАЇНИ 31 2.1. Аналіз формування та функціонування продовольчого ринку України 31 2.2. Експортно-імпортні операції продовольчою продукцією України 38 2.3. Виклики та проблеми продовольчого розвитку України в контексті євроінтеграції 46 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 55 3.1. Тенденції розвитку продовольчого ринку України в контексті євроінтеграційних процесів 55 3.2. Шляхи покращення конкурентоспроможності продукції АПК в контексті євроінтеграції 60 3.3. Заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції 65 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Збалансований розвиток продовольчого ринку є однією з головних цілей, як світової, так і національної, і регіональної економік. Він є необхідною умовою, що визначає рівень і якість життя населення. Функціонування продовольчого ринку характеризується низкою гострих проблем, складність вирішення яких обумовлена динамічністю його розвитку і розгалуженою структурою, а також залежністю від функціонування інших ринків. При цьому задіяні на практиці адміністративні та економічні методи регулювання продовольчого ринку не завжди є науково обґрунтованими. Висока частка імпорту по окремих видах продовольства носить загрозливий характер. На тлі зростаючого імпорту спостерігається також збільшення обсягів реалізації неякісних і навіть небезпечних для здоров'я продовольчих товарів. Постійне зростання цін на продукти харчування при відносно низькому рівні доходів населення веде до недостатнього середньодушового споживання основних видів продуктів харчування, як у порівнянні з раціональними нормами, так і з рівнем споживання в економічно розвинених країнах. Більш того, в країні спостерігається суттєва диференціація середньодушового споживання продуктів харчування у населення з різним рівнем доходів, що проживає в міській і сільській місцевості, з різною структурою сім'ї. У питанні розвитку національної економіки аграрний ринок займає одне із ключових місць, зважаючи на свої розміри та вклад у розвиток країни в цілому. Сільськогосподарська продукція і продукти харчування виступають предметом торговельно-економічних відносин. Сільське господарство та харчова промисловість є тісно пов'язаними галузями, адже сільськогосподарська галузь постачає основні сировинні компоненти харчовій промисловості, а сільськогосподарська продукція може збільшити додану вартість завдяки харчовій промисловості. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи розвитку ринку знайшли своє відображення в працях всесвітньо відомих вчених-економістів таких, як: О. Курно, А. Сміт, Д. Рікардо, А. Маршалл, С.Л. Брю і К.Р. Макконел, П. Хейне та ін. Питання сутності і основних факторів формування продовольчого ринку займались багато науковців, зокрема це В.Г. Андрійчук, В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, Г.М. Зінчук, І.І. Лотоцький, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, О.Г. Шпикуляк, О.М. Шпичак та ін. Однак залишилися невизначеними питання закономірностей формування, розвитку і оцінки продовольчого ринку України в контексті євроінтеграції. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень щодо формування продовольчого ринку України, а також розробка та економічне обгрунтування шляхів розвитку продовольчого ринку України в контексті євроінтеграційних процесів. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розкрити економічну сутність та зміст ринку продовольчої продукції;  висвітлити особливості та фактори впливу на функціонування продовольчого ринку;  розглянути методичні підходи щодо дослідження та діагностики продовольчих ринків;  проаналізувати сучасний стан формування та функціонування продовольчого ринку України;  оцінити експортно-імпортні операції продовольчою продукцією України;  дослідити виклики та проблеми продовольчого розвитку України в контексті євроінтеграції;  визначити тенденції розвитку продовольчого ринку України в контексті євроінтеграційних процесів;  запропонувати шляхи покращення конкурентоспроможності продукції АПК в контексті євроінтеграції;  запропонувати заходи щодо забезпечення розвитку АПК в умовах євроінтеграції. Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку продовольчого ринку України в контексті євроінтеграційних процесів. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування продовольчого ринку. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування продовольчого ринку, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану формування та функціонування продовольчого ринку України), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (тенденції та шляхи розвитку продовольчого ринку України в контексті євроінтеграційних процесів) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків