0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та шляхи її удосконалення (ID:698294)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП ……………………………………………………………………………2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА …………...5 1.1. Сутність поняття «зовнішня торгівля»……………………………………..5 1.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві…………10 1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності процесу управління та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства ………………….13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА……...….22 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства………………………..22 2.2. Аналіз ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства……………………………………………………………………...30 2.3. Оцінка потенційних ринків збуту продукції підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві…………………………….41 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА…………51 3.1. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві…51 3.2. Заходи щодо удосконалення організації управління ЗЕД на підприємстві 59 3.3. Економічна ефективність від сукупності розроблених заходів…………..66 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...72 ДОДАТКИ ………………………………………………………………………...76
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність є одним із важливих чинників стабільного розвитку національного господарства країн світу. Зовнішньоекономічна діяльність - це процес розвитку господарських зв’язків між національними суб’єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними партнерами як на території України, так і за її межами. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності - суттєвий чинник підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні окремих підприємств, так і в масштабах усієї країни. Зовнішньоекономічні зв’язки відіграють важливу роль у національній економіці, забезпечують економічне зростання та створюють конкурентне ринкове середовище. Пошук шляхів удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є необхідною умовою отримання стійких конкурентних переваг та засобом підвищення ефективності діяльності. Метою дослідження є пошук шляхів та розробка стратегії удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити економічну сутність зовнішньої торгівлі;  розглянути організацію зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;  вивчити методичні підходи до оцінки ефективності процесу управління та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  дати загальну характеристику діяльності ТОВ «Асканія-Флора»;  проаналізувати ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ «Асканія-Флора»;  оцінити потенційні ринки збуту ТОВ «Асканія-Флора»;  розробити стратегію розвитку ЗЕД ТОВ «Асканія-Флора»;  запропонувати заходи щодо удосконалення організації управління ЗЕД ТОВ «Асканія-Флора»;  визачити економічну ефективності від сукупності розроблених заходів. Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації стратегії удосконалення організації управління ТОВ «Асканія-Флора» при виході на зовнішній ринок. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз ефективність управління ЗЕД ТОВ «Асканія-Флора»), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка заходів щодо удосконалення організації управління ЗЕД ТОВ «Асканія-Флора») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку ТОВ «Асканія-Флора», наукові літературні джерела. Наукова новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  визначено стратегію розвитку ЗЕД ТОВ «Асканія-Флора»;  запропоновано заходи щодо удосконалення організації управління ЗЕД ТОВ «Асканія-Флора»;  визначено економічну ефективність від сукупності розроблених заходів. Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи полягає в тому, що рекомендації автора стосовно стратегії розвитку та заходів щодо удосконалення організації управління ЗЕД можуть бути застосовані на ТОВ «Асканія-Флора». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.